Tagesaktueller Platin-Preis

Platin Preis

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
15.08.2022**0,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.08.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.07.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.06.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.05.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.04.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.03.20220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.03.20220,00 EUR-934,87 EUR-100,00%
28.02.2022934,87 EUR-5,46 EUR-0,58%
27.02.2022940,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.02.2022940,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.02.2022940,33 EUR-7,82 EUR-0,82%
24.02.2022948,15 EUR-20,04 EUR-2,07%
23.02.2022968,19 EUR+15,65 EUR+1,64%
22.02.2022952,54 EUR-1,62 EUR-0,17%
21.02.2022954,16 EUR+7,70 EUR+0,81%
20.02.2022946,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.02.2022946,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.02.2022946,46 EUR-13,29 EUR-1,38%
17.02.2022959,75 EUR+24,83 EUR+2,66%
16.02.2022934,92 EUR+29,97 EUR+3,31%
15.02.2022904,95 EUR-7,18 EUR-0,79%
14.02.2022912,13 EUR+1,51 EUR+0,17%
13.02.2022910,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.02.2022910,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.02.2022910,62 EUR+10,68 EUR+1,19%
10.02.2022899,94 EUR-7,31 EUR-0,81%
09.02.2022907,25 EUR-0,08 EUR-0,01%
08.02.2022907,33 EUR+12,02 EUR+1,34%
07.02.2022895,31 EUR-1,34 EUR-0,15%
06.02.2022896,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.02.2022896,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.02.2022896,65 EUR-9,02 EUR-1,00%
03.02.2022905,67 EUR-11,76 EUR-1,28%
02.02.2022917,43 EUR+2,73 EUR+0,30%
01.02.2022914,70 EUR+3,82 EUR+0,42%
31.01.2022910,88 EUR-0,02 EUR+0,00%
30.01.2022910,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.01.2022910,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.01.2022910,90 EUR-10,63 EUR-1,15%
27.01.2022921,53 EUR+2,78 EUR+0,30%
26.01.2022918,75 EUR+7,41 EUR+0,81%
25.01.2022911,34 EUR+0,19 EUR+0,02%
24.01.2022911,15 EUR+0,66 EUR+0,07%
23.01.2022910,49 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.01.2022910,49 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.01.2022910,49 EUR-10,53 EUR-1,14%
20.01.2022921,02 EUR+15,72 EUR+1,74%
19.01.2022905,30 EUR+34,96 EUR+4,02%
18.01.2022870,34 EUR+14,44 EUR+1,69%
17.01.2022855,90 EUR+3,11 EUR+0,36%
16.01.2022852,79 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.01.2022852,79 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.01.2022852,79 EUR+2,88 EUR+0,34%
13.01.2022849,91 EUR-8,26 EUR-0,96%
12.01.2022858,17 EUR-0,32 EUR-0,04%
11.01.2022858,49 EUR+25,22 EUR+3,03%
10.01.2022833,27 EUR-13,29 EUR-1,57%
09.01.2022846,56 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.01.2022846,56 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.01.2022846,56 EUR-10,22 EUR-1,19%
06.01.2022856,78 EUR-15,04 EUR-1,73%
05.01.2022871,82 EUR+7,43 EUR+0,86%
04.01.2022864,39 EUR+14,94 EUR+1,76%
03.01.2022849,45 EUR+4,98 EUR+0,59%
02.01.2022844,47 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.01.2022844,47 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.12.2021844,47 EUR-8,95 EUR-1,05%
30.12.2021853,42 EUR-3,45 EUR-0,40%
29.12.2021856,87 EUR-11,86 EUR-1,37%
28.12.2021868,73 EUR+8,79 EUR+1,02%
27.12.2021859,94 EUR+0,59 EUR+0,07%
26.12.2021859,35 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.12.2021859,35 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.12.2021859,35 EUR+0,48 EUR+0,06%
23.12.2021858,87 EUR-4,26 EUR-0,49%
22.12.2021863,13 EUR+33,11 EUR+3,99%
21.12.2021830,02 EUR-0,72 EUR-0,09%
20.12.2021830,74 EUR-5,67 EUR-0,68%
19.12.2021836,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.12.2021836,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.12.2021836,41 EUR+5,63 EUR+0,68%
16.12.2021830,78 EUR+14,18 EUR+1,74%
15.12.2021816,60 EUR-5,43 EUR-0,66%
14.12.2021822,03 EUR-5,33 EUR-0,64%
13.12.2021827,36 EUR-8,97 EUR-1,07%
12.12.2021836,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.12.2021836,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.12.2021836,33 EUR+4,50 EUR+0,54%
09.12.2021831,83 EUR-14,07 EUR-1,66%
08.12.2021845,90 EUR-2,80 EUR-0,33%
07.12.2021848,70 EUR+14,34 EUR+1,72%
06.12.2021834,36 EUR+7,47 EUR+0,90%
05.12.2021826,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.12.2021826,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.12.2021826,89 EUR-5,71 EUR-0,69%
02.12.2021832,60 EUR+4,95 EUR+0,60%
01.12.2021827,65 EUR-2,31 EUR-0,28%
30.11.2021829,96 EUR-25,97 EUR-3,03%
29.11.2021855,93 EUR+11,65 EUR+1,38%
28.11.2021844,28 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.11.2021844,28 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.11.2021844,28 EUR-48,02 EUR-5,38%
25.11.2021892,30 EUR+19,69 EUR+2,26%
24.11.2021872,61 EUR+9,49 EUR+1,10%
23.11.2021863,12 EUR-39,38 EUR-4,36%
22.11.2021902,50 EUR-13,70 EUR-1,50%
21.11.2021916,20 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.11.2021916,20 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.11.2021916,20 EUR-6,29 EUR-0,68%
18.11.2021922,49 EUR-16,12 EUR-1,72%
17.11.2021938,61 EUR-2,00 EUR-0,21%
16.11.2021940,61 EUR-18,59 EUR-1,94%
15.11.2021959,20 EUR+10,69 EUR+1,13%
14.11.2021948,51 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.11.2021948,51 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.11.2021948,51 EUR-1,75 EUR-0,18%
11.11.2021950,26 EUR+16,77 EUR+1,80%
10.11.2021933,49 EUR+16,44 EUR+1,79%
09.11.2021917,05 EUR+3,67 EUR+0,40%
08.11.2021913,38 EUR+15,75 EUR+1,75%
07.11.2021897,63 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.11.2021897,63 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.11.2021897,63 EUR+6,16 EUR+0,69%
04.11.2021891,47 EUR-0,41 EUR-0,05%
03.11.2021891,88 EUR-7,56 EUR-0,84%
02.11.2021899,44 EUR-19,24 EUR-2,09%
01.11.2021918,68 EUR+32,84 EUR+3,71%
31.10.2021885,84 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.10.2021885,84 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.10.2021885,84 EUR+11,11 EUR+1,27%
28.10.2021874,73 EUR+1,63 EUR+0,19%
27.10.2021873,10 EUR-17,00 EUR-1,91%
26.10.2021890,10 EUR-25,36 EUR-2,77%
25.10.2021915,46 EUR+19,84 EUR+2,22%
24.10.2021895,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.10.2021895,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.10.2021895,62 EUR-10,07 EUR-1,11%
21.10.2021905,69 EUR+1,37 EUR+0,15%
20.10.2021904,32 EUR+7,76 EUR+0,87%
19.10.2021896,56 EUR+1,77 EUR+0,20%
18.10.2021894,79 EUR-18,93 EUR-2,07%
17.10.2021913,72 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.10.2021913,72 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.10.2021913,72 EUR-1,94 EUR-0,21%
14.10.2021915,66 EUR+32,03 EUR+3,62%
13.10.2021883,63 EUR+5,59 EUR+0,64%
12.10.2021878,04 EUR+2,59 EUR+0,30%
11.10.2021875,45 EUR-13,63 EUR-1,53%
10.10.2021889,08 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.10.2021889,08 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.10.2021889,08 EUR+37,09 EUR+4,35%
07.10.2021851,99 EUR-6,05 EUR-0,71%
06.10.2021858,04 EUR+26,02 EUR+3,13%
05.10.2021832,02 EUR-3,29 EUR-0,39%
04.10.2021835,31 EUR-6,29 EUR-0,75%
03.10.2021841,60 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.10.2021841,60 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.10.2021841,60 EUR+7,12 EUR+0,85%
30.09.2021834,48 EUR+11,85 EUR+1,44%
29.09.2021822,63 EUR-6,93 EUR-0,84%
28.09.2021829,56 EUR-13,27 EUR-1,57%
27.09.2021842,83 EUR-1,15 EUR-0,14%
26.09.2021843,98 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.09.2021843,98 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.09.2021843,98 EUR-9,84 EUR-1,15%
23.09.2021853,82 EUR-1,71 EUR-0,20%
22.09.2021855,53 EUR+36,42 EUR+4,45%
21.09.2021819,11 EUR+40,26 EUR+5,17%
20.09.2021778,85 EUR-25,58 EUR-3,18%
19.09.2021804,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.09.2021804,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.09.2021804,43 EUR+9,02 EUR+1,13%
16.09.2021795,41 EUR-8,81 EUR-1,10%
15.09.2021804,22 EUR+1,88 EUR+0,23%
14.09.2021802,34 EUR-14,82 EUR-1,81%
13.09.2021817,16 EUR+6,12 EUR+0,75%
12.09.2021811,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.09.2021811,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.09.2021811,04 EUR-18,40 EUR-2,22%
09.09.2021829,44 EUR-3,12 EUR-0,37%
08.09.2021832,56 EUR-13,23 EUR-1,56%
07.09.2021845,79 EUR-17,67 EUR-2,05%
06.09.2021863,46 EUR-1,91 EUR-0,22%
05.09.2021865,37 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.09.2021865,37 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.09.2021865,37 EUR+22,21 EUR+2,63%
02.09.2021843,16 EUR-4,82 EUR-0,57%
01.09.2021847,98 EUR-13,44 EUR-1,56%
31.08.2021861,42 EUR+4,27 EUR+0,50%
30.08.2021857,15 EUR-2,64 EUR-0,31%
29.08.2021859,79 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.08.2021859,79 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.08.2021859,79 EUR+25,35 EUR+3,04%
26.08.2021834,44 EUR-15,48 EUR-1,82%
25.08.2021849,92 EUR-12,49 EUR-1,45%
24.08.2021862,41 EUR-8,04 EUR-0,92%
23.08.2021870,45 EUR+14,80 EUR+1,73%
22.08.2021855,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.08.2021855,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.08.2021855,65 EUR+18,29 EUR+2,18%
19.08.2021837,36 EUR-15,16 EUR-1,78%
18.08.2021852,52 EUR-0,95 EUR-0,11%
17.08.2021853,47 EUR-18,23 EUR-2,09%
16.08.2021871,70 EUR-2,60 EUR-0,30%
15.08.2021874,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.08.2021874,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.08.2021874,30 EUR+1,87 EUR+0,21%
12.08.2021872,43 EUR+0,19 EUR+0,02%
11.08.2021872,24 EUR+19,89 EUR+2,33%
10.08.2021852,35 EUR+15,36 EUR+1,84%
09.08.2021836,99 EUR+1,86 EUR+0,22%
08.08.2021835,13 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.08.2021835,13 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.08.2021835,13 EUR-49,28 EUR-5,57%
05.08.2021884,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.08.2021884,41 EUR-4,01 EUR-0,45%
03.08.2021888,42 EUR-4,73 EUR-0,53%
02.08.2021893,15 EUR+7,26 EUR+0,82%
01.08.2021885,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.2021885,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.07.2021885,89 EUR-11,56 EUR-1,29%
29.07.2021897,45 EUR-6,69 EUR-0,74%
28.07.2021904,14 EUR+6,85 EUR+0,76%
27.07.2021897,29 EUR-10,27 EUR-1,13%
26.07.2021907,56 EUR+3,80 EUR+0,42%
25.07.2021903,76 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.07.2021903,76 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.07.2021903,76 EUR-28,47 EUR-3,05%
22.07.2021932,23 EUR+12,58 EUR+1,37%
21.07.2021919,65 EUR+10,80 EUR+1,19%
20.07.2021908,85 EUR-4,22 EUR-0,46%
19.07.2021913,07 EUR-22,98 EUR-2,45%
18.07.2021936,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.2021936,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.07.2021936,05 EUR-30,77 EUR-3,18%
15.07.2021966,82 EUR+10,20 EUR+1,07%
14.07.2021956,62 EUR+10,95 EUR+1,16%
13.07.2021945,67 EUR-2,71 EUR-0,29%
12.07.2021948,38 EUR+16,60 EUR+1,78%
11.07.2021931,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.07.2021931,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.07.2021931,78 EUR+20,57 EUR+2,26%
08.07.2021911,21 EUR-13,85 EUR-1,50%
07.07.2021925,06 EUR+2,61 EUR+0,28%
06.07.2021922,45 EUR-7,27 EUR-0,78%
05.07.2021929,72 EUR+9,18 EUR+1,00%
04.07.2021920,54 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.07.2021920,54 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.07.2021920,54 EUR+1,95 EUR+0,21%
01.07.2021918,59 EUR+8,67 EUR+0,95%
30.06.2021909,92 EUR+8,28 EUR+0,92%
29.06.2021901,64 EUR-17,25 EUR-1,88%
28.06.2021918,89 EUR-14,00 EUR-1,50%
27.06.2021932,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.06.2021932,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.06.2021932,89 EUR+9,72 EUR+1,05%
24.06.2021923,17 EUR+8,37 EUR+0,91%
23.06.2021914,80 EUR+7,79 EUR+0,86%
22.06.2021907,01 EUR+20,19 EUR+2,28%
21.06.2021886,82 EUR+10,94 EUR+1,25%
20.06.2021875,88 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.06.2021875,88 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.06.2021875,88 EUR-13,36 EUR-1,50%
17.06.2021889,24 EUR-45,75 EUR-4,89%
16.06.2021934,99 EUR-16,07 EUR-1,69%
15.06.2021951,06 EUR-13,07 EUR-1,36%
14.06.2021964,13 EUR+12,16 EUR+1,28%
13.06.2021951,97 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.06.2021951,97 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.06.2021951,97 EUR+3,96 EUR+0,42%
10.06.2021948,01 EUR+2,10 EUR+0,22%
09.06.2021945,91 EUR-11,14 EUR-1,16%
08.06.2021957,05 EUR-7,92 EUR-0,82%
07.06.2021964,97 EUR+5,81 EUR+0,61%
06.06.2021959,16 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.06.2021959,16 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.06.2021959,16 EUR+1,80 EUR+0,19%
03.06.2021957,36 EUR-20,29 EUR-2,08%
02.06.2021977,65 EUR-3,15 EUR-0,32%
01.06.2021980,80 EUR+7,09 EUR+0,73%
31.05.2021973,71 EUR+3,94 EUR+0,41%
30.05.2021969,77 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.05.2021969,77 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.05.2021969,77 EUR+0,94 EUR+0,10%
27.05.2021968,83 EUR-10,66 EUR-1,09%
26.05.2021979,49 EUR+2,79 EUR+0,29%
25.05.2021976,70 EUR+12,39 EUR+1,28%
24.05.2021964,31 EUR+2,63 EUR+0,27%
23.05.2021961,68 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.05.2021961,68 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.05.2021961,68 EUR+961,68 EUR+0,00%
20.05.20210,00 EUR-979,28 EUR-100,00%
19.05.2021979,28 EUR-20,85 EUR-2,08%
18.05.20211.000,13 EUR-24,38 EUR-2,38%
17.05.20211.024,51 EUR+13,79 EUR+1,36%
16.05.20211.010,72 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.05.20211.010,72 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.05.20211.010,72 EUR+9,20 EUR+0,92%
13.05.20211.001,52 EUR-5,69 EUR-0,56%
12.05.20211.007,21 EUR-13,31 EUR-1,30%
11.05.20211.020,52 EUR-11,50 EUR-1,11%
10.05.20211.032,02 EUR+3,16 EUR+0,31%
09.05.20211.028,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.05.20211.028,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.05.20211.028,86 EUR-11,54 EUR-1,11%
06.05.20211.040,40 EUR+16,23 EUR+1,58%
05.05.20211.024,17 EUR-6,88 EUR-0,67%
04.05.20211.031,05 EUR+7,77 EUR+0,76%
03.05.20211.023,28 EUR+24,17 EUR+2,42%
02.05.2021999,11 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.05.2021999,11 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.04.2021999,11 EUR+7,17 EUR+0,72%
29.04.2021991,94 EUR-17,78 EUR-1,76%
28.04.20211.009,72 EUR-9,56 EUR-0,94%
27.04.20211.019,28 EUR-11,12 EUR-1,08%
26.04.20211.030,40 EUR+12,28 EUR+1,21%
25.04.20211.018,12 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.04.20211.018,12 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.20211.018,12 EUR+12,94 EUR+1,29%
22.04.20211.005,18 EUR-5,19 EUR-0,51%
21.04.20211.010,37 EUR+20,89 EUR+2,11%
20.04.2021989,48 EUR-15,37 EUR-1,53%
19.04.20211.004,85 EUR-0,90 EUR-0,09%
18.04.20211.005,75 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.04.20211.005,75 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.04.20211.005,75 EUR+5,78 EUR+0,58%
15.04.2021999,97 EUR+19,20 EUR+1,96%
14.04.2021980,77 EUR+10,08 EUR+1,04%
13.04.2021970,69 EUR-15,19 EUR-1,54%
12.04.2021985,88 EUR-25,42 EUR-2,51%
11.04.20211.011,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.04.20211.011,30 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.04.20211.011,30 EUR-23,73 EUR-2,29%
08.04.20211.035,03 EUR-0,82 EUR-0,08%
07.04.20211.035,85 EUR-11,25 EUR-1,07%
06.04.20211.047,10 EUR+19,03 EUR+1,85%
05.04.20211.028,07 EUR-2,98 EUR-0,29%
04.04.20211.031,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.04.20211.031,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.20211.031,05 EUR+1,09 EUR+0,11%
01.04.20211.029,96 EUR+14,09 EUR+1,39%
31.03.20211.015,87 EUR+27,63 EUR+2,80%
30.03.2021988,24 EUR-12,09 EUR-1,21%
29.03.20211.000,33 EUR-3,52 EUR-0,35%
28.03.20211.003,85 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.03.20211.003,85 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.03.20211.003,85 EUR+24,69 EUR+2,52%
25.03.2021979,16 EUR-13,90 EUR-1,40%
24.03.2021993,06 EUR+6,24 EUR+0,63%
23.03.2021986,82 EUR-7,35 EUR-0,74%
22.03.2021994,17 EUR-9,27 EUR-0,92%
21.03.20211.003,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.03.20211.003,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.03.20211.003,44 EUR-11,03 EUR-1,09%
18.03.20211.014,47 EUR-2,07 EUR-0,20%
17.03.20211.016,54 EUR-4,60 EUR-0,45%
16.03.20211.021,14 EUR+1,47 EUR+0,14%
15.03.20211.019,67 EUR+10,85 EUR+1,08%
14.03.20211.008,82 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.03.20211.008,82 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.03.20211.008,82 EUR+5,16 EUR+0,51%
11.03.20211.003,66 EUR-8,29 EUR-0,82%
10.03.20211.011,95 EUR+25,56 EUR+2,59%
09.03.2021986,39 EUR+24,54 EUR+2,55%
08.03.2021961,85 EUR+11,54 EUR+1,21%
07.03.2021950,31 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.03.2021950,31 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.03.2021950,31 EUR+6,95 EUR+0,74%
04.03.2021943,36 EUR-22,31 EUR-2,31%
03.03.2021965,67 EUR-34,78 EUR-3,48%
02.03.20211.000,45 EUR+12,75 EUR+1,29%
01.03.2021987,70 EUR-0,05 EUR-0,01%
28.02.2021987,75 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.02.2021987,75 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.02.2021987,75 EUR-15,06 EUR-1,50%
25.02.20211.002,81 EUR-41,26 EUR-3,95%
24.02.20211.044,07 EUR+20,96 EUR+2,05%
23.02.20211.023,11 EUR-25,73 EUR-2,45%
22.02.20211.048,84 EUR-3,58 EUR-0,34%
21.02.20211.052,42 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.02.20211.052,42 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.02.20211.052,42 EUR-2,01 EUR-0,19%
18.02.20211.054,43 EUR+10,87 EUR+1,04%
17.02.20211.043,56 EUR-2,00 EUR-0,19%
16.02.20211.045,56 EUR-31,24 EUR-2,90%
15.02.20211.076,80 EUR+43,36 EUR+4,20%
14.02.20211.033,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.02.20211.033,44 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.02.20211.033,44 EUR+12,38 EUR+1,21%
11.02.20211.021,06 EUR-4,13 EUR-0,40%
10.02.20211.025,19 EUR+51,57 EUR+5,30%
09.02.2021973,62 EUR+7,14 EUR+0,74%
08.02.2021966,48 EUR+32,84 EUR+3,52%
07.02.2021933,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.02.2021933,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.02.2021933,64 EUR+14,15 EUR+1,54%
04.02.2021919,49 EUR-0,01 EUR+0,00%
03.02.2021919,50 EUR+9,80 EUR+1,08%
02.02.2021909,70 EUR-31,33 EUR-3,33%
01.02.2021941,03 EUR+54,10 EUR+6,10%
31.01.2021886,93 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.01.2021886,93 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.01.2021886,93 EUR+0,27 EUR+0,03%
28.01.2021886,66 EUR+2,12 EUR+0,24%
27.01.2021884,54 EUR-23,06 EUR-2,54%
26.01.2021907,60 EUR+2,46 EUR+0,27%
25.01.2021905,14 EUR-3,74 EUR-0,41%
24.01.2021908,88 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.01.2021908,88 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.01.2021908,88 EUR-20,39 EUR-2,19%
21.01.2021929,27 EUR+7,38 EUR+0,80%
20.01.2021921,89 EUR+24,94 EUR+2,78%
19.01.2021896,95 EUR-1,32 EUR-0,15%
18.01.2021898,27 EUR+9,93 EUR+1,12%
17.01.2021888,34 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.01.2021888,34 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.01.2021888,34 EUR-33,91 EUR-3,68%
14.01.2021922,25 EUR+16,57 EUR+1,83%
13.01.2021905,68 EUR+23,08 EUR+2,62%
12.01.2021882,60 EUR+30,08 EUR+3,53%
11.01.2021852,52 EUR-21,53 EUR-2,46%
10.01.2021874,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.01.2021874,05 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.01.2021874,05 EUR-39,38 EUR-4,31%
07.01.2021913,43 EUR+17,87 EUR+2,00%
06.01.2021895,56 EUR-12,08 EUR-1,33%
05.01.2021907,64 EUR+37,16 EUR+4,27%
04.01.2021870,48 EUR-8,42 EUR-0,96%
03.01.2021878,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.01.2021878,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.01.2021878,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.12.2020878,90 EUR+4,30 EUR+0,49%
30.12.2020874,60 EUR+10,65 EUR+1,23%
29.12.2020863,95 EUR+13,01 EUR+1,53%
28.12.2020850,94 EUR+14,05 EUR+1,68%
27.12.2020836,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.12.2020836,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.12.2020836,89 EUR-6,89 EUR-0,82%
24.12.2020843,78 EUR+9,02 EUR+1,08%
23.12.2020834,76 EUR+9,16 EUR+1,11%
22.12.2020825,60 EUR-1,31 EUR-0,16%
21.12.2020826,91 EUR-21,93 EUR-2,58%
20.12.2020848,84 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.12.2020848,84 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.12.2020848,84 EUR-7,21 EUR-0,84%
17.12.2020856,05 EUR+5,40 EUR+0,63%
16.12.2020850,65 EUR-4,34 EUR-0,51%
15.12.2020854,99 EUR+21,81 EUR+2,62%
14.12.2020833,18 EUR-5,73 EUR-0,68%
13.12.2020838,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.12.2020838,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.12.2020838,91 EUR-10,63 EUR-1,25%
10.12.2020849,54 EUR+17,50 EUR+2,10%
09.12.2020832,04 EUR-16,78 EUR-1,98%
08.12.2020848,82 EUR+1,55 EUR+0,18%
07.12.2020847,27 EUR-27,75 EUR-3,17%
06.12.2020875,02 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.12.2020875,02 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.12.2020875,02 EUR+23,52 EUR+2,76%
03.12.2020851,50 EUR+12,79 EUR+1,52%
02.12.2020838,71 EUR+9,17 EUR+1,11%
01.12.2020829,54 EUR+18,48 EUR+2,28%
30.11.2020811,06 EUR+1,81 EUR+0,22%
29.11.2020809,25 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.11.2020809,25 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.11.2020809,25 EUR-1,29 EUR-0,16%
26.11.2020810,54 EUR+1,13 EUR+0,14%
25.11.2020809,41 EUR-0,38 EUR-0,05%
24.11.2020809,79 EUR+25,06 EUR+3,19%
23.11.2020784,73 EUR-14,91 EUR-1,86%
22.11.2020799,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.2020799,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.11.2020799,64 EUR-3,59 EUR-0,45%
19.11.2020803,23 EUR+6,45 EUR+0,81%
18.11.2020796,78 EUR+9,42 EUR+1,20%
17.11.2020787,36 EUR+5,11 EUR+0,65%
16.11.2020782,25 EUR+26,06 EUR+3,45%
15.11.2020756,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.11.2020756,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.11.2020756,19 EUR+7,78 EUR+1,04%
12.11.2020748,41 EUR+10,72 EUR+1,45%
11.11.2020737,69 EUR-14,07 EUR-1,87%
10.11.2020751,76 EUR+14,79 EUR+2,01%
09.11.2020736,97 EUR-20,50 EUR-2,71%
08.11.2020757,47 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.11.2020757,47 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.11.2020757,47 EUR+1,93 EUR+0,26%
05.11.2020755,54 EUR+12,32 EUR+1,66%
04.11.2020743,22 EUR-0,60 EUR-0,08%
03.11.2020743,82 EUR+2,93 EUR+0,40%
02.11.2020740,89 EUR+11,67 EUR+1,60%
01.11.2020729,22 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.10.2020729,22 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.10.2020729,22 EUR-0,43 EUR-0,06%
29.10.2020729,65 EUR-13,27 EUR-1,79%
28.10.2020742,92 EUR-4,02 EUR-0,54%
27.10.2020746,94 EUR+4,81 EUR+0,65%
26.10.2020742,13 EUR-22,14 EUR-2,90%
25.10.2020764,27 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.10.2020764,27 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.10.2020764,27 EUR+15,23 EUR+2,03%
22.10.2020749,04 EUR-0,90 EUR-0,12%
21.10.2020749,94 EUR+8,68 EUR+1,17%
20.10.2020741,26 EUR+6,10 EUR+0,83%
19.10.2020735,16 EUR-4,40 EUR-0,59%
18.10.2020739,56 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.10.2020739,56 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.10.2020739,56 EUR-2,57 EUR-0,35%
15.10.2020742,13 EUR+9,59 EUR+1,31%
14.10.2020732,54 EUR-7,84 EUR-1,06%
13.10.2020740,38 EUR-1,75 EUR-0,24%
12.10.2020742,13 EUR-11,30 EUR-1,50%
11.10.2020753,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.10.2020753,43 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.10.2020753,43 EUR+15,88 EUR+2,15%
08.10.2020737,55 EUR-0,16 EUR-0,02%
07.10.2020737,71 EUR+8,57 EUR+1,18%
06.10.2020729,14 EUR-33,87 EUR-4,44%
05.10.2020763,01 EUR+8,00 EUR+1,06%
04.10.2020755,01 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.10.2020755,01 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.10.2020755,01 EUR-10,82 EUR-1,41%
01.10.2020765,83 EUR+4,44 EUR+0,58%
30.09.2020761,39 EUR+4,65 EUR+0,61%
29.09.2020756,74 EUR-0,68 EUR-0,09%
28.09.2020757,42 EUR+24,96 EUR+3,41%
27.09.2020732,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.09.2020732,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.09.2020732,46 EUR+1,61 EUR+0,22%
24.09.2020730,85 EUR+7,98 EUR+1,10%
23.09.2020722,87 EUR-21,14 EUR-2,84%
22.09.2020744,01 EUR-8,82 EUR-1,17%
21.09.2020752,83 EUR-36,45 EUR-4,62%
20.09.2020789,28 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.09.2020789,28 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.09.2020789,28 EUR-2,06 EUR-0,26%
17.09.2020791,34 EUR-33,48 EUR-4,06%
16.09.2020824,82 EUR+824,82 EUR+0,00%
15.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.09.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.08.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.08.20200,00 EUR-779,83 EUR-100,00%
24.08.2020779,83 EUR-0,81 EUR-0,10%
23.08.2020780,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.08.2020780,64 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.08.2020780,64 EUR+2,55 EUR+0,33%
20.08.2020778,09 EUR-13,21 EUR-1,67%
19.08.2020791,30 EUR-19,14 EUR-2,36%
18.08.2020810,44 EUR+6,58 EUR+0,82%
17.08.2020803,86 EUR+4,00 EUR+0,50%
16.08.2020799,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.08.2020799,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.08.2020799,86 EUR-12,92 EUR-1,59%
13.08.2020812,78 EUR+21,37 EUR+2,70%
12.08.2020791,41 EUR-3,47 EUR-0,44%
11.08.2020794,88 EUR-49,58 EUR-5,87%
10.08.2020844,46 EUR+24,91 EUR+3,04%
09.08.2020819,55 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.08.2020819,55 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.08.2020819,55 EUR-23,09 EUR-2,74%
06.08.2020842,64 EUR+25,22 EUR+3,09%
05.08.2020817,42 EUR+18,89 EUR+2,37%
04.08.2020798,53 EUR+13,80 EUR+1,76%
03.08.2020784,73 EUR+15,96 EUR+2,08%
02.08.2020768,77 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.08.2020768,77 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.2020768,77 EUR+2,05 EUR+0,27%
30.07.2020766,72 EUR-19,28 EUR-2,45%
29.07.2020786,00 EUR-26,58 EUR-3,27%
28.07.2020812,58 EUR+5,41 EUR+0,67%
27.07.2020807,17 EUR+17,04 EUR+2,16%
26.07.2020790,13 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.07.2020790,13 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.07.2020790,13 EUR-1,46 EUR-0,18%
23.07.2020791,59 EUR-8,32 EUR-1,04%
22.07.2020799,91 EUR+31,92 EUR+4,16%
21.07.2020767,99 EUR+24,99 EUR+3,36%
20.07.2020743,00 EUR+7,65 EUR+1,04%
19.07.2020735,35 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.07.2020735,35 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.2020735,35 EUR+8,58 EUR+1,18%
16.07.2020726,77 EUR-6,17 EUR-0,84%
15.07.2020732,94 EUR+4,51 EUR+0,62%
14.07.2020728,43 EUR-4,98 EUR-0,68%
13.07.2020733,41 EUR+2,93 EUR+0,40%
12.07.2020730,48 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.07.2020730,48 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.07.2020730,48 EUR-13,48 EUR-1,81%
09.07.2020743,96 EUR-10,38 EUR-1,38%
08.07.2020754,34 EUR+10,31 EUR+1,39%
07.07.2020744,03 EUR+17,22 EUR+2,37%
06.07.2020726,81 EUR+6,80 EUR+0,94%
05.07.2020720,01 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.07.2020720,01 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.07.2020720,01 EUR-2,51 EUR-0,35%
02.07.2020722,52 EUR-10,74 EUR-1,46%
01.07.2020733,26 EUR-5,69 EUR-0,77%
30.06.2020738,95 EUR+13,04 EUR+1,80%
29.06.2020725,91 EUR+7,97 EUR+1,11%
28.06.2020717,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.2020717,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.06.2020717,94 EUR+2,31 EUR+0,32%
25.06.2020715,63 EUR+0,91 EUR+0,13%
24.06.2020714,72 EUR-19,17 EUR-2,61%
23.06.2020733,89 EUR+1,54 EUR+0,21%
22.06.2020732,35 EUR+7,28 EUR+1,00%
21.06.2020725,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.06.2020725,07 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.06.2020725,07 EUR+4,66 EUR+0,65%
18.06.2020720,41 EUR-11,40 EUR-1,56%
17.06.2020731,81 EUR+0,02 EUR+0,00%
16.06.2020731,79 EUR+3,76 EUR+0,52%
15.06.2020728,03 EUR+7,09 EUR+0,98%
14.06.2020720,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.06.2020720,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.06.2020720,94 EUR-0,58 EUR-0,08%
11.06.2020721,52 EUR-16,04 EUR-2,17%
10.06.2020737,56 EUR-0,95 EUR-0,13%
09.06.2020738,51 EUR-5,84 EUR-0,78%
08.06.2020744,35 EUR+19,16 EUR+2,64%
07.06.2020725,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.06.2020725,19 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.06.2020725,19 EUR-15,69 EUR-2,12%
04.06.2020740,88 EUR-2,63 EUR-0,35%
03.06.2020743,51 EUR-14,86 EUR-1,96%
02.06.2020758,37 EUR-7,43 EUR-0,97%
01.06.2020765,80 EUR+10,17 EUR+1,35%
31.05.2020755,63 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.05.2020755,63 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.05.2020755,63 EUR+11,41 EUR+1,53%
28.05.2020744,22 EUR-19,80 EUR-2,59%
27.05.2020764,02 EUR-1,82 EUR-0,24%
26.05.2020765,84 EUR-8,18 EUR-1,06%
25.05.2020774,02 EUR+5,76 EUR+0,75%
24.05.2020768,26 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.05.2020768,26 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.05.2020768,26 EUR+3,43 EUR+0,45%
21.05.2020764,83 EUR-4,20 EUR-0,55%
20.05.2020769,03 EUR+5,02 EUR+0,66%
19.05.2020764,01 EUR+17,77 EUR+2,38%
18.05.2020746,24 EUR+6,18 EUR+0,84%
17.05.2020740,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.05.2020740,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.05.2020740,06 EUR+26,81 EUR+3,76%
14.05.2020713,25 EUR+10,01 EUR+1,42%
13.05.2020703,24 EUR+3,90 EUR+0,56%
12.05.2020699,34 EUR-4,50 EUR-0,64%
11.05.2020703,84 EUR+0,83 EUR+0,12%
10.05.2020703,01 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.05.2020703,01 EUR-0,38 EUR-0,05%
08.05.2020703,39 EUR-5,86 EUR-0,83%
07.05.2020709,25 EUR+10,83 EUR+1,55%
06.05.2020698,42 EUR-11,37 EUR-1,60%
05.05.2020709,79 EUR+3,01 EUR+0,43%
04.05.2020706,78 EUR+17,41 EUR+2,53%
03.05.2020689,37 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.05.2020689,37 EUR-0,31 EUR-0,04%
01.05.2020689,68 EUR-19,49 EUR-2,75%
30.04.2020709,17 EUR-6,05 EUR-0,85%
29.04.2020715,22 EUR-1,27 EUR-0,18%
28.04.2020716,49 EUR+12,48 EUR+1,77%
27.04.2020704,01 EUR-2,77 EUR-0,39%
26.04.2020706,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.04.2020706,78 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.04.2020706,78 EUR+3,50 EUR+0,50%
23.04.2020703,28 EUR+4,97 EUR+0,71%
22.04.2020698,31 EUR+9,71 EUR+1,41%
21.04.2020688,60 EUR-24,56 EUR-3,44%
20.04.2020713,16 EUR-1,75 EUR-0,24%
19.04.2020714,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.04.2020714,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.04.2020714,91 EUR-11,00 EUR-1,52%
16.04.2020725,91 EUR+8,36 EUR+1,17%
15.04.2020717,55 EUR+8,58 EUR+1,21%
14.04.2020708,97 EUR+19,23 EUR+2,79%
13.04.2020689,74 EUR+2,57 EUR+0,37%
12.04.2020687,17 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.04.2020687,17 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.04.2020687,17 EUR-0,68 EUR-0,10%
09.04.2020687,85 EUR+8,61 EUR+1,27%
08.04.2020679,24 EUR-0,01 EUR+0,00%
07.04.2020679,25 EUR-4,21 EUR-0,62%
06.04.2020683,46 EUR+12,30 EUR+1,83%
05.04.2020671,16 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.04.2020671,16 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.04.2020671,16 EUR-2,70 EUR-0,40%
02.04.2020673,86 EUR+14,82 EUR+2,25%
01.04.2020659,04 EUR+2,26 EUR+0,34%
31.03.2020656,78 EUR-0,85 EUR-0,13%
30.03.2020657,63 EUR-10,79 EUR-1,61%
29.03.2020668,42 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.03.2020668,42 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.03.2020668,42 EUR+0,02 EUR+0,00%
26.03.2020668,40 EUR-13,04 EUR-1,91%
25.03.2020681,44 EUR+14,76 EUR+2,21%
24.03.2020666,68 EUR+61,98 EUR+10,25%
23.03.2020604,70 EUR+34,70 EUR+6,09%
22.03.2020570,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.03.2020570,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.03.2020570,00 EUR+12,13 EUR+2,17%
19.03.2020557,87 EUR-14,09 EUR-2,46%
18.03.2020571,96 EUR-36,60 EUR-6,01%
17.03.2020608,56 EUR+15,75 EUR+2,66%
16.03.2020592,81 EUR-92,73 EUR-13,53%
15.03.2020685,54 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.03.2020685,54 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.03.2020685,54 EUR-6,22 EUR-0,90%
12.03.2020691,76 EUR-77,87 EUR-10,12%
11.03.2020769,63 EUR-3,15 EUR-0,41%
10.03.2020772,78 EUR+15,10 EUR+1,99%
09.03.2020757,68 EUR-43,97 EUR-5,48%
08.03.2020801,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.03.2020801,65 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.03.2020801,65 EUR+29,23 EUR+3,78%
05.03.2020772,42 EUR-14,58 EUR-1,85%
04.03.2020787,00 EUR-1,14 EUR-0,14%
03.03.2020788,14 EUR+13,70 EUR+1,77%
02.03.2020774,44 EUR-12,30 EUR-1,56%
01.03.2020786,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.02.2020786,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.02.2020786,74 EUR-34,09 EUR-4,15%
27.02.2020820,83 EUR-19,41 EUR-2,31%
26.02.2020840,24 EUR-15,08 EUR-1,76%
25.02.2020855,32 EUR-35,02 EUR-3,93%
24.02.2020890,34 EUR-9,07 EUR-1,01%
23.02.2020899,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.02.2020899,41 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.02.2020899,41 EUR-9,15 EUR-1,01%
20.02.2020908,56 EUR-24,14 EUR-2,59%
19.02.2020932,70 EUR+13,81 EUR+1,50%
18.02.2020918,89 EUR+22,95 EUR+2,56%
17.02.2020895,94 EUR+4,49 EUR+0,50%
16.02.2020891,45 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.02.2020891,45 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.02.2020891,45 EUR-3,84 EUR-0,43%
13.02.2020895,29 EUR+9,16 EUR+1,03%
12.02.2020886,13 EUR-3,67 EUR-0,41%
11.02.2020889,80 EUR+5,93 EUR+0,67%
10.02.2020883,87 EUR-0,40 EUR-0,05%
09.02.2020884,27 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.02.2020884,27 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.02.2020884,27 EUR+5,54 EUR+0,63%
06.02.2020878,73 EUR-14,92 EUR-1,67%
05.02.2020893,65 EUR+20,20 EUR+2,31%
04.02.2020873,45 EUR-2,53 EUR-0,29%
03.02.2020875,98 EUR+10,83 EUR+1,25%
02.02.2020865,15 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.02.2020865,15 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.01.2020865,15 EUR-22,57 EUR-2,54%
30.01.2020887,72 EUR+0,51 EUR+0,06%
29.01.2020887,21 EUR-7,29 EUR-0,81%
28.01.2020894,50 EUR-0,49 EUR-0,05%
27.01.2020894,99 EUR-18,81 EUR-2,06%
26.01.2020913,80 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.01.2020913,80 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.01.2020913,80 EUR+5,58 EUR+0,61%
23.01.2020908,22 EUR-7,60 EUR-0,83%
22.01.2020915,82 EUR+11,72 EUR+1,30%
21.01.2020904,10 EUR-16,93 EUR-1,84%
20.01.2020921,03 EUR-3,01 EUR-0,33%
19.01.2020924,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.01.2020924,04 EUR+22,20 EUR+2,46%
17.01.2020901,84 EUR+901,84 EUR+0,00%
16.01.20200,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.01.20200,00 EUR-885,27 EUR-100,00%
14.01.2020885,27 EUR+8,95 EUR+1,02%
13.01.2020876,32 EUR-5,37 EUR-0,61%
10.01.2020881,69 EUR+9,68 EUR+1,11%
09.01.2020872,01 EUR+14,34 EUR+1,67%
08.01.2020857,67 EUR-12,40 EUR-1,43%
07.01.2020870,07 EUR+9,53 EUR+1,11%
06.01.2020860,54 EUR-19,47 EUR-2,21%
03.01.2020880,01 EUR+3,74 EUR+0,43%
02.01.2020876,27 EUR+15,87 EUR+1,84%
01.01.2020860,40 EUR-0,08 EUR-0,01%
31.12.2019860,48 EUR+5,24 EUR+0,61%
30.12.2019855,24 EUR+7,77 EUR+0,92%
27.12.2019847,47 EUR-6,40 EUR-0,75%
26.12.2019853,87 EUR+1,04 EUR+0,12%
25.12.2019852,83 EUR+0,67 EUR+0,08%
24.12.2019852,16 EUR+8,27 EUR+0,98%
23.12.2019843,89 EUR+21,98 EUR+2,67%
22.12.2019821,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.12.2019821,91 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.12.2019821,91 EUR-19,20 EUR-2,28%
19.12.2019841,11 EUR-0,92 EUR-0,11%
18.12.2019842,03 EUR+9,89 EUR+1,19%
17.12.2019832,14 EUR-1,45 EUR-0,17%
16.12.2019833,59 EUR-0,87 EUR-0,10%
15.12.2019834,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.12.2019834,46 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.12.2019834,46 EUR-9,07 EUR-1,08%
12.12.2019843,53 EUR-1,04 EUR-0,12%
11.12.2019844,57 EUR+13,65 EUR+1,64%
10.12.2019830,92 EUR+22,02 EUR+2,72%
09.12.2019808,90 EUR-1,99 EUR-0,25%
08.12.2019810,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.12.2019810,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.12.2019810,89 EUR+2,69 EUR+0,33%
05.12.2019808,20 EUR+0,46 EUR+0,06%
04.12.2019807,74 EUR-13,44 EUR-1,64%
03.12.2019821,18 EUR+10,56 EUR+1,30%
02.12.2019810,62 EUR-2,59 EUR-0,32%
01.12.2019813,21 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.2019813,21 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.11.2019813,21 EUR+2,73 EUR+0,34%
28.11.2019810,48 EUR-2,99 EUR-0,37%
27.11.2019813,47 EUR-11,17 EUR-1,35%
26.11.2019824,64 EUR+9,35 EUR+1,15%
25.11.2019815,29 EUR+6,34 EUR+0,78%
24.11.2019808,95 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.11.2019808,95 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.11.2019808,95 EUR-18,66 EUR-2,25%
21.11.2019827,61 EUR+3,16 EUR+0,38%
20.11.2019824,45 EUR+1,73 EUR+0,21%
19.11.2019822,72 EUR+14,90 EUR+1,84%
18.11.2019807,82 EUR+1,82 EUR+0,23%
17.11.2019806,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.11.2019806,00 EUR-0,18 EUR-0,02%
15.11.2019806,18 EUR+6,03 EUR+0,75%
14.11.2019800,15 EUR+4,93 EUR+0,62%
13.11.2019795,22 EUR+6,99 EUR+0,89%
12.11.2019788,23 EUR-6,60 EUR-0,83%
11.11.2019794,83 EUR-10,93 EUR-1,36%
10.11.2019805,76 EUR+0,35 EUR+0,04%
09.11.2019805,41 EUR-0,09 EUR-0,01%
08.11.2019805,50 EUR-16,69 EUR-2,03%
07.11.2019822,19 EUR-17,52 EUR-2,09%
06.11.2019839,71 EUR+1,82 EUR+0,22%
05.11.2019837,89 EUR-16,35 EUR-1,91%
04.11.2019854,24 EUR+2,43 EUR+0,29%
03.11.2019851,81 EUR+0,09 EUR+0,01%
02.11.2019851,72 EUR+2,00 EUR+0,24%
01.11.2019849,72 EUR+12,65 EUR+1,51%
31.10.2019837,07 EUR+7,36 EUR+0,89%
30.10.2019829,71 EUR+0,99 EUR+0,12%
29.10.2019828,72 EUR+0,34 EUR+0,04%
28.10.2019828,38 EUR-8,24 EUR-0,98%
27.10.2019836,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.10.2019836,62 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.10.2019836,62 EUR+4,29 EUR+0,52%
24.10.2019832,33 EUR+8,14 EUR+0,99%
23.10.2019824,19 EUR+21,11 EUR+2,63%
22.10.2019803,08 EUR+6,10 EUR+0,77%
21.10.2019796,98 EUR-1,00 EUR-0,13%
20.10.2019797,98 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.10.2019797,98 EUR+0,89 EUR+0,11%
18.10.2019797,09 EUR-0,60 EUR-0,08%
17.10.2019797,69 EUR-2,09 EUR-0,26%
16.10.2019799,78 EUR-1,93 EUR-0,24%
15.10.2019801,71 EUR-10,42 EUR-1,28%
14.10.2019812,13 EUR+2,07 EUR+0,26%
13.10.2019810,06 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.10.2019810,06 EUR-0,45 EUR-0,06%
11.10.2019810,51 EUR-6,05 EUR-0,74%
10.10.2019816,56 EUR+2,95 EUR+0,36%
09.10.2019813,61 EUR+0,76 EUR+0,09%
08.10.2019812,85 EUR+11,64 EUR+1,45%
07.10.2019801,21 EUR-1,75 EUR-0,22%
06.10.2019802,96 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.10.2019802,96 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.10.2019802,96 EUR-9,19 EUR-1,13%
03.10.2019812,15 EUR+2,03 EUR+0,25%
02.10.2019810,12 EUR+7,38 EUR+0,92%
01.10.2019802,74 EUR-6,95 EUR-0,86%
30.09.2019809,69 EUR-41,34 EUR-4,86%
29.09.2019851,03 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.09.2019851,03 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.09.2019851,03 EUR-1,67 EUR-0,20%
26.09.2019852,70 EUR+5,15 EUR+0,61%
25.09.2019847,55 EUR-19,21 EUR-2,22%
24.09.2019866,76 EUR-4,54 EUR-0,52%
23.09.2019871,30 EUR+11,40 EUR+1,33%
22.09.2019859,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.09.2019859,90 EUR+0,86 EUR+0,10%
20.09.2019859,04 EUR+9,68 EUR+1,14%
19.09.2019849,36 EUR+4,69 EUR+0,56%
18.09.2019844,67 EUR-7,50 EUR-0,88%
17.09.2019852,17 EUR-1,47 EUR-0,17%
16.09.2019853,64 EUR-2,86 EUR-0,33%
15.09.2019856,50 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.09.2019856,50 EUR+6,36 EUR+0,75%
13.09.2019850,14 EUR-9,47 EUR-1,10%
12.09.2019859,61 EUR+2,44 EUR+0,28%
11.09.2019857,17 EUR+15,79 EUR+1,88%
10.09.2019841,38 EUR-17,01 EUR-1,98%
09.09.2019858,39 EUR+4,69 EUR+0,55%
08.09.2019853,70 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.2019853,70 EUR+0,09 EUR+0,01%
06.09.2019853,61 EUR-17,93 EUR-2,06%
05.09.2019871,54 EUR-21,85 EUR-2,45%
04.09.2019893,39 EUR+19,95 EUR+2,28%
03.09.2019873,44 EUR+25,97 EUR+3,06%
02.09.2019847,47 EUR-0,11 EUR-0,01%
01.09.2019847,58 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.08.2019847,58 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.08.2019847,58 EUR+19,02 EUR+2,30%
29.08.2019828,56 EUR+14,28 EUR+1,75%
28.08.2019814,28 EUR+33,58 EUR+4,30%
27.08.2019780,70 EUR+9,78 EUR+1,27%
26.08.2019770,92 EUR+7,11 EUR+0,93%
25.08.2019763,81 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.08.2019763,81 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.08.2019763,81 EUR-10,17 EUR-1,31%
22.08.2019773,98 EUR+5,02 EUR+0,65%
21.08.2019768,96 EUR+3,56 EUR+0,47%
20.08.2019765,40 EUR-4,07 EUR-0,53%
19.08.2019769,47 EUR+4,58 EUR+0,60%
18.08.2019764,89 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.08.2019764,89 EUR-0,85 EUR-0,11%
16.08.2019765,74 EUR+9,49 EUR+1,25%
15.08.2019756,25 EUR-1,69 EUR-0,22%
14.08.2019757,94 EUR-7,37 EUR-0,96%
13.08.2019765,31 EUR+0,93 EUR+0,12%
12.08.2019764,38 EUR+2,64 EUR+0,35%
11.08.2019761,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.08.2019761,74 EUR+0,09 EUR+0,01%
09.08.2019761,65 EUR-11,67 EUR-1,51%
08.08.2019773,32 EUR+1,58 EUR+0,20%
07.08.2019771,74 EUR+10,88 EUR+1,43%
06.08.2019760,86 EUR-2,93 EUR-0,38%
05.08.2019763,79 EUR+3,37 EUR+0,44%
04.08.2019760,42 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.08.2019760,42 EUR+1,19 EUR+0,16%
02.08.2019759,23 EUR-10,97 EUR-1,42%
01.08.2019770,20 EUR-10,53 EUR-1,35%
31.07.2019780,73 EUR-0,40 EUR-0,05%
30.07.2019781,13 EUR-9,75 EUR-1,23%
29.07.2019790,88 EUR+14,02 EUR+1,80%
28.07.2019776,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.07.2019776,86 EUR+0,87 EUR+0,11%
26.07.2019775,99 EUR-2,16 EUR-0,28%
25.07.2019778,15 EUR-10,30 EUR-1,31%
24.07.2019788,45 EUR+20,43 EUR+2,66%
23.07.2019768,02 EUR+10,54 EUR+1,39%
22.07.2019757,48 EUR+7,25 EUR+0,97%
21.07.2019750,23 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.07.2019750,23 EUR-2,88 EUR-0,38%
19.07.2019753,11 EUR-3,77 EUR-0,50%
18.07.2019756,88 EUR+3,79 EUR+0,50%
17.07.2019753,09 EUR+3,45 EUR+0,46%
16.07.2019749,64 EUR+1,86 EUR+0,25%
15.07.2019747,78 EUR+12,40 EUR+1,69%
14.07.2019735,38 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.07.2019735,38 EUR+0,08 EUR+0,01%
12.07.2019735,30 EUR+3,98 EUR+0,54%
11.07.2019731,32 EUR-3,11 EUR-0,42%
10.07.2019734,43 EUR+10,94 EUR+1,51%
09.07.2019723,49 EUR-3,89 EUR-0,53%
08.07.2019727,38 EUR+6,60 EUR+0,92%
07.07.2019720,78 EUR+0,32 EUR+0,04%
06.07.2019720,46 EUR+0,33 EUR+0,05%
05.07.2019720,13 EUR-19,76 EUR-2,67%
04.07.2019739,89 EUR-3,88 EUR-0,52%
03.07.2019743,77 EUR+8,56 EUR+1,16%
02.07.2019735,21 EUR-2,30 EUR-0,31%
01.07.2019737,51 EUR+3,77 EUR+0,51%
30.06.2019733,74 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.06.2019733,74 EUR+0,17 EUR+0,02%
28.06.2019733,57 EUR+17,49 EUR+2,44%
27.06.2019716,08 EUR-1,71 EUR-0,24%
26.06.2019717,79 EUR+5,67 EUR+0,80%
25.06.2019712,12 EUR-2,96 EUR-0,41%
24.06.2019715,08 EUR+2,16 EUR+0,30%
23.06.2019712,92 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.06.2019712,92 EUR+1,71 EUR+0,24%
21.06.2019711,21 EUR-11,63 EUR-1,61%
20.06.2019722,84 EUR+0,97 EUR+0,13%
19.06.2019721,87 EUR+3,37 EUR+0,47%
18.06.2019718,50 EUR+10,00 EUR+1,41%
17.06.2019708,50 EUR-6,98 EUR-0,98%
16.06.2019715,48 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.06.2019715,48 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.06.2019715,48 EUR-4,96 EUR-0,69%
13.06.2019720,44 EUR+2,14 EUR+0,30%
12.06.2019718,30 EUR-1,54 EUR-0,21%
11.06.2019719,84 EUR+6,69 EUR+0,94%
10.06.2019713,15 EUR+1,54 EUR+0,22%
09.06.2019711,61 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.06.2019711,61 EUR+0,08 EUR+0,01%
07.06.2019711,53 EUR-1,90 EUR-0,27%
06.06.2019713,43 EUR-2,77 EUR-0,39%
05.06.2019716,20 EUR-12,81 EUR-1,76%
04.06.2019729,01 EUR-2,97 EUR-0,41%
03.06.2019731,98 EUR+22,94 EUR+3,24%
02.06.2019709,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.06.2019709,04 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.05.2019709,04 EUR-6,62 EUR-0,93%
30.05.2019715,66 EUR+2,65 EUR+0,37%
29.05.2019713,01 EUR-4,00 EUR-0,56%
28.05.2019717,01 EUR-5,30 EUR-0,73%
27.05.2019722,31 EUR+4,37 EUR+0,61%
26.05.2019717,94 EUR-0,24 EUR-0,03%
25.05.2019718,18 EUR+0,32 EUR+0,04%
24.05.2019717,86 EUR+3,84 EUR+0,54%
23.05.2019714,02 EUR-6,93 EUR-0,96%
22.05.2019720,95 EUR-10,10 EUR-1,38%
21.05.2019731,05 EUR+2,19 EUR+0,30%
20.05.2019728,86 EUR-3,62 EUR-0,49%
19.05.2019732,48 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.05.2019732,48 EUR-0,49 EUR-0,07%
17.05.2019732,97 EUR-13,66 EUR-1,83%
16.05.2019746,63 EUR-9,59 EUR-1,27%
15.05.2019756,22 EUR-8,03 EUR-1,05%
14.05.2019764,25 EUR+4,31 EUR+0,57%
13.05.2019759,94 EUR-11,15 EUR-1,45%
12.05.2019771,09 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.05.2019771,09 EUR+0,35 EUR+0,05%
10.05.2019770,74 EUR+14,03 EUR+1,85%
09.05.2019756,71 EUR-13,04 EUR-1,69%
08.05.2019769,75 EUR-8,04 EUR-1,03%
07.05.2019777,79 EUR-3,94 EUR-0,50%
06.05.2019781,73 EUR+2,52 EUR+0,32%
05.05.2019779,21 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.05.2019779,21 EUR+1,92 EUR+0,25%
03.05.2019777,29 EUR+16,01 EUR+2,10%
02.05.2019761,28 EUR-12,59 EUR-1,63%
01.05.2019773,87 EUR-18,23 EUR-2,30%
30.04.2019792,10 EUR-9,37 EUR-1,17%
29.04.2019801,47 EUR-4,39 EUR-0,54%
28.04.2019805,86 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.04.2019805,86 EUR+0,09 EUR+0,01%
26.04.2019805,77 EUR+9,16 EUR+1,15%
25.04.2019796,61 EUR+4,55 EUR+0,57%
24.04.2019792,06 EUR-0,48 EUR-0,06%
23.04.2019792,54 EUR-4,97 EUR-0,62%
22.04.2019797,51 EUR-5,44 EUR-0,68%
21.04.2019802,95 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.04.2019802,95 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.04.2019802,95 EUR-0,99 EUR-0,12%
18.04.2019803,94 EUR+17,88 EUR+2,27%
17.04.2019786,06 EUR+4,96 EUR+0,64%
16.04.2019781,10 EUR-4,16 EUR-0,53%
15.04.2019785,26 EUR-1,94 EUR-0,25%
14.04.2019787,20 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.04.2019787,20 EUR+0,09 EUR+0,01%
12.04.2019787,11 EUR-5,79 EUR-0,73%
11.04.2019792,90 EUR-8,32 EUR-1,04%
10.04.2019801,22 EUR+9,39 EUR+1,19%
09.04.2019791,83 EUR-16,16 EUR-2,00%
08.04.2019807,99 EUR+6,09 EUR+0,76%
07.04.2019801,90 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.04.2019801,90 EUR+0,63 EUR+0,08%
05.04.2019801,27 EUR+0,08 EUR+0,01%
04.04.2019801,19 EUR+27,33 EUR+3,53%
03.04.2019773,86 EUR+14,34 EUR+1,89%
02.04.2019759,52 EUR+1,17 EUR+0,15%
01.04.2019758,35 EUR+3,29 EUR+0,44%
31.03.2019755,06 EUR-0,85 EUR-0,11%
30.03.2019755,91 EUR+0,85 EUR+0,11%
29.03.2019755,06 EUR+7,12 EUR+0,95%
28.03.2019747,94 EUR-9,40 EUR-1,24%
27.03.2019757,34 EUR-3,26 EUR-0,43%
26.03.2019760,60 EUR+3,27 EUR+0,43%
25.03.2019757,33 EUR+8,35 EUR+1,11%
24.03.2019748,98 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.03.2019748,98 EUR+1,18 EUR+0,16%
22.03.2019747,80 EUR-9,46 EUR-1,25%
21.03.2019757,26 EUR+1,70 EUR+0,22%
20.03.2019755,56 EUR+6,42 EUR+0,86%
19.03.2019749,14 EUR+13,77 EUR+1,87%
18.03.2019735,37 EUR+2,17 EUR+0,30%
17.03.2019733,20 EUR-0,08 EUR-0,01%
15.03.2019733,28 EUR+4,53 EUR+0,62%
14.03.2019728,75 EUR-15,41 EUR-2,07%
13.03.2019744,16 EUR+5,49 EUR+0,74%
12.03.2019738,67 EUR+11,38 EUR+1,56%
11.03.2019727,29 EUR+0,92 EUR+0,13%
10.03.2019726,37 EUR-1,56 EUR-0,21%
08.03.2019727,93 EUR+0,21 EUR+0,03%
07.03.2019727,72 EUR-3,56 EUR-0,49%
06.03.2019731,28 EUR-9,36 EUR-1,26%
05.03.2019740,64 EUR+2,89 EUR+0,39%
04.03.2019737,75 EUR-18,63 EUR-2,46%
03.03.2019756,38 EUR+2,36 EUR+0,31%
01.03.2019754,02 EUR-11,62 EUR-1,52%
28.02.2019765,64 EUR+0,98 EUR+0,13%
27.02.2019764,66 EUR+7,89 EUR+1,04%
26.02.2019756,77 EUR+4,91 EUR+0,65%
25.02.2019751,86 EUR+7,05 EUR+0,95%
24.02.2019744,81 EUR+1,08 EUR+0,15%
22.02.2019743,73 EUR+17,44 EUR+2,40%
21.02.2019726,29 EUR-3,07 EUR-0,42%
20.02.2019729,36 EUR+6,10 EUR+0,84%
19.02.2019723,26 EUR+9,73 EUR+1,36%
18.02.2019713,53 EUR-2,05 EUR-0,29%
17.02.2019715,58 EUR+0,88 EUR+0,12%
15.02.2019714,70 EUR+17,49 EUR+2,51%
14.02.2019697,21 EUR-1,65 EUR-0,24%
13.02.2019698,86 EUR+0,21 EUR+0,03%
12.02.2019698,65 EUR+0,83 EUR+0,12%
11.02.2019697,82 EUR-8,96 EUR-1,27%
10.02.2019706,78 EUR+2,28 EUR+0,32%
08.02.2019704,50 EUR+0,92 EUR+0,13%
07.02.2019703,58 EUR-5,65 EUR-0,80%
06.02.2019709,23 EUR-8,34 EUR-1,16%
05.02.2019717,57 EUR+0,04 EUR+0,01%
04.02.2019717,53 EUR-1,34 EUR-0,19%
03.02.2019718,87 EUR-0,09 EUR-0,01%
01.02.2019718,96 EUR+0,81 EUR+0,11%
31.01.2019718,15 EUR+6,17 EUR+0,87%
30.01.2019711,98 EUR-0,24 EUR-0,03%
29.01.2019712,22 EUR+1,75 EUR+0,25%
28.01.2019710,47 EUR-6,95 EUR-0,97%
27.01.2019717,42 EUR-2,80 EUR-0,39%
25.01.2019720,22 EUR+9,28 EUR+1,31%
24.01.2019710,94 EUR+12,82 EUR+1,84%
23.01.2019698,12 EUR+1,97 EUR+0,28%
22.01.2019696,15 EUR-3,91 EUR-0,56%
21.01.2019700,06 EUR-0,27 EUR-0,04%
20.01.2019700,33 EUR-1,52 EUR-0,22%
18.01.2019701,85 EUR-9,93 EUR-1,40%
17.01.2019711,78 EUR+3,67 EUR+0,52%
16.01.2019708,11 EUR+7,98 EUR+1,14%
15.01.2019700,13 EUR+0,36 EUR+0,05%
14.01.2019699,77 EUR-7,23 EUR-1,02%
13.01.2019707,00 EUR+0,07 EUR+0,01%
11.01.2019706,93 EUR-6,27 EUR-0,88%
10.01.2019713,20 EUR-1,67 EUR-0,23%
09.01.2019714,87 EUR-0,57 EUR-0,08%
08.01.2019715,44 EUR-0,84 EUR-0,12%
07.01.2019716,28 EUR-4,68 EUR-0,65%
06.01.2019720,96 EUR-1,68 EUR-0,23%
04.01.2019722,64 EUR+21,86 EUR+3,12%
03.01.2019700,78 EUR-1,21 EUR-0,17%
02.01.2019701,99 EUR+9,01 EUR+1,30%
01.01.2019692,98 EUR-1,68 EUR-0,24%
31.12.2018694,66 EUR+2,67 EUR+0,39%
30.12.2018691,99 EUR+0,72 EUR+0,10%
28.12.2018691,27 EUR-5,58 EUR-0,80%
27.12.2018696,85 EUR-6,33 EUR-0,90%
26.12.2018703,18 EUR+12,72 EUR+1,84%
24.12.2018690,46 EUR-7,80 EUR-1,12%
23.12.2018698,26 EUR+6,32 EUR+0,91%
21.12.2018691,94 EUR-2,67 EUR-0,38%
20.12.2018694,61 EUR+4,30 EUR+0,62%
19.12.2018690,31 EUR-7,58 EUR-1,09%
18.12.2018697,89 EUR-2,58 EUR-0,37%
17.12.2018700,47 EUR+2,73 EUR+0,39%
16.12.2018697,74 EUR+2,75 EUR+0,40%
14.12.2018694,99 EUR-6,34 EUR-0,90%
13.12.2018701,33 EUR-4,70 EUR-0,67%
12.12.2018706,03 EUR+12,16 EUR+1,75%
11.12.2018693,87 EUR+2,89 EUR+0,42%
10.12.2018690,98 EUR-6,19 EUR-0,89%
09.12.2018697,17 EUR+0,07 EUR+0,01%
07.12.2018697,10 EUR+4,13 EUR+0,60%
06.12.2018692,97 EUR-12,91 EUR-1,83%
05.12.2018705,88 EUR-3,05 EUR-0,43%
04.12.2018708,93 EUR-4,38 EUR-0,61%
03.12.2018713,31 EUR+10,59 EUR+1,51%
02.12.2018702,72 EUR-6,91 EUR-0,97%
30.11.2018709,63 EUR-9,64 EUR-1,34%
29.11.2018719,27 EUR-6,14 EUR-0,85%
28.11.2018725,41 EUR-13,07 EUR-1,77%
27.11.2018738,48 EUR-6,72 EUR-0,90%
26.11.2018745,20 EUR+1,21 EUR+0,16%
23.11.2018743,99 EUR+0,62 EUR+0,08%
22.11.2018743,37 EUR-1,13 EUR-0,15%
21.11.2018744,50 EUR+3,42 EUR+0,46%
20.11.2018741,08 EUR-4,04 EUR-0,54%
19.11.2018745,12 EUR+4,78 EUR+0,65%
18.11.2018740,34 EUR+4,98 EUR+0,68%
16.11.2018735,36 EUR-9,16 EUR-1,23%
15.11.2018744,52 EUR+6,02 EUR+0,82%
14.11.2018738,50 EUR-5,22 EUR-0,70%
13.11.2018743,72 EUR-5,53 EUR-0,74%
12.11.2018749,25 EUR-3,84 EUR-0,51%
11.11.2018753,09 EUR+0,72 EUR+0,10%
09.11.2018752,37 EUR-12,16 EUR-1,59%
08.11.2018764,53 EUR+0,41 EUR+0,05%
07.11.2018764,12 EUR+2,33 EUR+0,31%
06.11.2018761,79 EUR+2,40 EUR+0,32%
05.11.2018759,39 EUR-4,74 EUR-0,62%
04.11.2018764,13 EUR+0,61 EUR+0,08%
02.11.2018763,52 EUR+8,12 EUR+1,07%
01.11.2018755,40 EUR+14,51 EUR+1,96%
31.10.2018740,89 EUR+4,28 EUR+0,58%
30.10.2018736,61 EUR+3,77 EUR+0,51%
29.10.2018732,84 EUR+1,89 EUR+0,26%
28.10.2018730,95 EUR+2,25 EUR+0,31%
26.10.2018728,70 EUR+1,57 EUR+0,22%
25.10.2018727,13 EUR-3,17 EUR-0,43%
24.10.2018730,30 EUR+3,84 EUR+0,53%
23.10.2018726,46 EUR+9,53 EUR+1,33%
22.10.2018716,93 EUR-4,83 EUR-0,67%
21.10.2018721,76 EUR-0,24 EUR-0,03%
19.10.2018722,00 EUR-0,67 EUR-0,09%
18.10.2018722,67 EUR-2,55 EUR-0,35%
17.10.2018725,22 EUR-1,93 EUR-0,27%
16.10.2018727,15 EUR-0,18 EUR-0,02%
15.10.2018727,33 EUR+1,87 EUR+0,26%
12.10.2018725,46 EUR-0,50 EUR-0,07%
11.10.2018725,96 EUR+11,21 EUR+1,57%
10.10.2018714,75 EUR-3,92 EUR-0,55%
09.10.2018718,67 EUR+4,29 EUR+0,60%
08.10.2018714,38 EUR+0,37 EUR+0,05%
07.10.2018714,01 EUR-0,37 EUR-0,05%
05.10.2018714,38 EUR-2,98 EUR-0,42%
04.10.2018717,36 EUR-2,74 EUR-0,38%
03.10.2018720,10 EUR-1,21 EUR-0,17%
02.10.2018721,31 EUR+9,58 EUR+1,35%
01.10.2018711,73 EUR+8,89 EUR+1,26%
30.09.2018702,84 EUR-1,11 EUR-0,16%
28.09.2018703,95 EUR+6,36 EUR+0,91%
27.09.2018697,59 EUR-3,19 EUR-0,46%
26.09.2018700,78 EUR+1,76 EUR+0,25%
25.09.2018699,02 EUR-6,48 EUR-0,92%
24.09.2018705,50 EUR-0,24 EUR-0,03%
23.09.2018705,74 EUR+0,21 EUR+0,03%
21.09.2018705,53 EUR-3,93 EUR-0,55%
20.09.2018709,46 EUR+4,08 EUR+0,58%
19.09.2018705,38 EUR+8,26 EUR+1,18%
18.09.2018697,12 EUR+11,66 EUR+1,70%
17.09.2018685,46 EUR+0,25 EUR+0,04%
16.09.2018685,21 EUR+1,90 EUR+0,28%
14.09.2018683,31 EUR-3,03 EUR-0,44%
13.09.2018686,34 EUR-2,89 EUR-0,42%
12.09.2018689,23 EUR+6,25 EUR+0,92%
11.09.2018682,98 EUR+4,19 EUR+0,62%
10.09.2018678,79 EUR+2,75 EUR+0,41%
09.09.2018676,04 EUR-4,42 EUR-0,65%
06.09.2018680,46 EUR+5,68 EUR+0,84%
05.09.2018674,78 EUR+2,59 EUR+0,39%
04.09.2018672,19 EUR-6,27 EUR-0,92%
03.09.2018678,46 EUR-0,74 EUR-0,11%
02.09.2018679,20 EUR+1,46 EUR+0,22%
31.08.2018677,74 EUR+0,22 EUR+0,03%
30.08.2018677,52 EUR-4,52 EUR-0,66%
29.08.2018682,04 EUR+6,14 EUR+0,91%
28.08.2018675,90 EUR-12,80 EUR-1,86%
27.08.2018688,70 EUR+7,12 EUR+1,04%
26.08.2018681,58 EUR+0,49 EUR+0,07%
24.08.2018681,09 EUR+7,67 EUR+1,14%
23.08.2018673,42 EUR-12,13 EUR-1,77%
22.08.2018685,55 EUR-1,91 EUR-0,28%
21.08.2018687,46 EUR-4,91 EUR-0,71%
20.08.2018692,37 EUR+4,12 EUR+0,60%
19.08.2018688,25 EUR+1,04 EUR+0,15%
17.08.2018687,21 EUR+1,69 EUR+0,25%
16.08.2018685,52 EUR+8,22 EUR+1,21%
15.08.2018677,30 EUR-30,44 EUR-4,30%
14.08.2018707,74 EUR+3,69 EUR+0,52%
13.08.2018704,05 EUR-24,70 EUR-3,39%
12.08.2018728,75 EUR+2,11 EUR+0,29%
10.08.2018726,64 EUR+4,15 EUR+0,57%
09.08.2018722,49 EUR+6,51 EUR+0,91%
08.08.2018715,98 EUR+0,37 EUR+0,05%
07.08.2018715,61 EUR+4,04 EUR+0,57%
06.08.2018711,57 EUR-6,76 EUR-0,94%
05.08.2018718,33 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.08.2018718,33 EUR+7,13 EUR+1,00%
02.08.2018711,20 EUR+9,99 EUR+1,42%
01.08.2018701,21 EUR-17,51 EUR-2,44%
31.07.2018718,72 EUR+10,45 EUR+1,48%
30.07.2018708,27 EUR-4,09 EUR-0,57%
29.07.2018712,36 EUR+0,46 EUR+0,06%
27.07.2018711,90 EUR+0,65 EUR+0,09%
26.07.2018711,25 EUR-8,88 EUR-1,23%
25.07.2018720,13 EUR+6,79 EUR+0,95%
24.07.2018713,34 EUR+0,25 EUR+0,04%
23.07.2018713,09 EUR+6,11 EUR+0,86%
22.07.2018706,98 EUR+0,28 EUR+0,04%
20.07.2018706,70 EUR+13,70 EUR+1,98%
19.07.2018693,00 EUR-10,28 EUR-1,46%
18.07.2018703,28 EUR+2,07 EUR+0,30%
17.07.2018701,21 EUR-2,68 EUR-0,38%
16.07.2018703,89 EUR-4,25 EUR-0,60%
15.07.2018708,14 EUR-0,22 EUR-0,03%
13.07.2018708,36 EUR-12,96 EUR-1,80%
12.07.2018721,32 EUR+12,72 EUR+1,80%
11.07.2018708,60 EUR-12,84 EUR-1,78%
10.07.2018721,44 EUR-2,78 EUR-0,38%
09.07.2018724,22 EUR+4,46 EUR+0,62%
08.07.2018719,76 EUR+0,43 EUR+0,06%
06.07.2018719,33 EUR-1,77 EUR-0,25%
05.07.2018721,10 EUR-1,49 EUR-0,21%
04.07.2018722,59 EUR-0,49 EUR-0,07%
03.07.2018723,08 EUR+19,69 EUR+2,80%
02.07.2018703,39 EUR-27,43 EUR-3,75%
01.07.2018730,82 EUR+2,28 EUR+0,31%
29.06.2018728,54 EUR-5,97 EUR-0,81%
28.06.2018734,51 EUR-8,17 EUR-1,10%
27.06.2018742,68 EUR-1,62 EUR-0,22%
26.06.2018744,30 EUR+3,37 EUR+0,45%
25.06.2018740,93 EUR-10,56 EUR-1,41%
24.06.2018751,49 EUR-1,03 EUR-0,14%
22.06.2018752,52 EUR+8,24 EUR+1,11%
21.06.2018744,28 EUR-9,13 EUR-1,21%
20.06.2018753,41 EUR+2,60 EUR+0,35%
19.06.2018750,81 EUR-9,78 EUR-1,29%
18.06.2018760,59 EUR-3,73 EUR-0,49%
17.06.2018764,32 EUR-1,53 EUR-0,20%
15.06.2018765,85 EUR-16,04 EUR-2,05%
14.06.2018781,89 EUR+14,45 EUR+1,88%
13.06.2018767,44 EUR+1,98 EUR+0,26%
12.06.2018765,46 EUR-2,14 EUR-0,28%
11.06.2018767,60 EUR-3,56 EUR-0,46%
10.06.2018771,16 EUR-0,17 EUR-0,02%
08.06.2018771,33 EUR+9,37 EUR+1,23%
07.06.2018761,96 EUR-6,52 EUR-0,85%
06.06.2018768,48 EUR-2,59 EUR-0,34%
05.06.2018771,07 EUR-0,10 EUR-0,01%
04.06.2018771,17 EUR-4,11 EUR-0,53%
03.06.2018775,28 EUR+0,23 EUR+0,03%
01.06.2018775,05 EUR-0,73 EUR-0,09%
31.05.2018775,78 EUR-3,31 EUR-0,42%
30.05.2018779,09 EUR-6,00 EUR-0,76%
29.05.2018785,09 EUR+5,63 EUR+0,72%
28.05.2018779,46 EUR+8,62 EUR+1,12%
27.05.2018770,84 EUR-2,55 EUR-0,33%
25.05.2018773,39 EUR-3,75 EUR-0,48%
24.05.2018777,14 EUR+4,75 EUR+0,61%
23.05.2018772,39 EUR+3,68 EUR+0,48%
22.05.2018768,71 EUR+4,79 EUR+0,63%
21.05.2018763,92 EUR+8,85 EUR+1,17%
20.05.2018755,07 EUR+1,05 EUR+0,14%
18.05.2018754,02 EUR-1,58 EUR-0,21%
17.05.2018755,60 EUR+3,30 EUR+0,44%
16.05.2018752,30 EUR-8,84 EUR-1,16%
15.05.2018761,14 EUR-2,22 EUR-0,29%
14.05.2018763,36 EUR-11,34 EUR-1,46%
13.05.2018774,70 EUR-0,06 EUR-0,01%
11.05.2018774,76 EUR-3,51 EUR-0,45%
10.05.2018778,27 EUR+6,41 EUR+0,83%
09.05.2018771,86 EUR+1,07 EUR+0,14%
08.05.2018770,79 EUR+5,01 EUR+0,65%
07.05.2018765,78 EUR+4,04 EUR+0,53%
06.05.2018761,74 EUR-0,99 EUR-0,13%
04.05.2018762,73 EUR+7,30 EUR+0,97%
03.05.2018755,43 EUR+5,98 EUR+0,80%
02.05.2018749,45 EUR+3,24 EUR+0,43%
01.05.2018746,21 EUR-4,30 EUR-0,57%
30.04.2018750,51 EUR-2,73 EUR-0,36%
27.04.2018753,24 EUR+2,40 EUR+0,32%
26.04.2018750,84 EUR+2,35 EUR+0,31%
25.04.2018748,49 EUR-12,54 EUR-1,65%
24.04.2018761,03 EUR+7,52 EUR+1,00%
23.04.2018753,51 EUR+0,21 EUR+0,03%
20.04.2018753,30 EUR-3,94 EUR-0,52%
19.04.2018757,24 EUR-2,61 EUR-0,34%
18.04.2018759,85 EUR+2,87 EUR+0,38%
17.04.2018756,98 EUR+6,67 EUR+0,89%
16.04.2018750,31 EUR-2,88 EUR-0,38%
13.04.2018753,19 EUR+0,34 EUR+0,05%
12.04.2018752,85 EUR-0,33 EUR-0,04%
11.04.2018753,18 EUR+1,17 EUR+0,16%
10.04.2018752,01 EUR-6,01 EUR-0,79%
09.04.2018758,02 EUR+11,99 EUR+1,61%
06.04.2018746,03 EUR+0,49 EUR+0,07%
05.04.2018745,54 EUR-1,11 EUR-0,15%
04.04.2018746,65 EUR-8,01 EUR-1,06%
03.04.2018754,66 EUR-4,88 EUR-0,64%
02.04.2018759,54 EUR+1,91 EUR+0,25%
29.03.2018757,63 EUR-3,92 EUR-0,51%
28.03.2018761,55 EUR-0,09 EUR-0,01%
27.03.2018761,64 EUR-4,32 EUR-0,56%
26.03.2018765,96 EUR-2,43 EUR-0,32%
23.03.2018768,39 EUR-3,03 EUR-0,39%
22.03.2018771,42 EUR-4,35 EUR-0,56%
21.03.2018775,77 EUR+4,12 EUR+0,53%
20.03.2018771,65 EUR-1,32 EUR-0,17%
19.03.2018772,97 EUR+1,45 EUR+0,19%
16.03.2018771,52 EUR-3,15 EUR-0,41%
15.03.2018774,67 EUR-1,90 EUR-0,24%
14.03.2018776,57 EUR-2,40 EUR-0,31%
13.03.2018778,97 EUR-2,51 EUR-0,32%
12.03.2018781,48 EUR-2,64 EUR-0,34%
09.03.2018784,12 EUR+10,70 EUR+1,38%
08.03.2018773,42 EUR+4,65 EUR+0,60%
07.03.2018768,77 EUR-10,99 EUR-1,41%
06.03.2018779,76 EUR+0,18 EUR+0,02%
05.03.2018779,58 EUR-5,08 EUR-0,65%
02.03.2018784,66 EUR-3,97 EUR-0,50%
01.03.2018788,63 EUR-19,65 EUR-2,43%
28.02.2018808,28 EUR+4,68 EUR+0,58%
27.02.2018803,60 EUR-8,92 EUR-1,10%
26.02.2018812,52 EUR+1,64 EUR+0,20%
23.02.2018810,88 EUR+1,78 EUR+0,22%
22.02.2018809,10 EUR+1,93 EUR+0,24%
21.02.2018807,17 EUR-4,18 EUR-0,52%
20.02.2018811,35 EUR-2,07 EUR-0,25%
19.02.2018813,42 EUR+3,28 EUR+0,40%
16.02.2018810,14 EUR+9,44 EUR+1,18%
15.02.2018800,70 EUR+0,31 EUR+0,04%
14.02.2018800,39 EUR+10,82 EUR+1,37%
13.02.2018789,57 EUR-0,06 EUR-0,01%
12.02.2018789,63 EUR+1,16 EUR+0,15%
09.02.2018788,47 EUR-8,64 EUR-1,08%
08.02.2018797,11 EUR-2,81 EUR-0,35%
07.02.2018799,92 EUR-0,32 EUR-0,04%
06.02.2018800,24 EUR+0,72 EUR+0,09%
05.02.2018799,52 EUR+3,65 EUR+0,46%
02.02.2018795,87 EUR-10,97 EUR-1,36%
01.02.2018806,84 EUR-0,41 EUR-0,05%
31.01.2018807,25 EUR+3,04 EUR+0,38%
30.01.2018804,21 EUR-9,47 EUR-1,16%
29.01.2018813,68 EUR-0,27 EUR-0,03%
26.01.2018813,95 EUR-6,93 EUR-0,84%
25.01.2018820,88 EUR+1,12 EUR+0,14%
24.01.2018819,76 EUR-0,63 EUR-0,08%
23.01.2018820,39 EUR+6,43 EUR+0,79%
22.01.2018813,96 EUR-14,40 EUR-1,74%
19.01.2018828,36 EUR+9,52 EUR+1,16%
18.01.2018818,84 EUR-4,02 EUR-0,49%
17.01.2018822,86 EUR+7,54 EUR+0,92%
16.01.2018815,32 EUR+1,89 EUR+0,23%
15.01.2018813,43 EUR-2,62 EUR-0,32%
12.01.2018816,05 EUR-2,47 EUR-0,30%
11.01.2018818,52 EUR+5,97 EUR+0,73%
10.01.2018812,55 EUR+2,46 EUR+0,30%
09.01.2018810,09 EUR-2,78 EUR-0,34%
08.01.2018812,87 EUR+6,90 EUR+0,86%
05.01.2018805,97 EUR+7,43 EUR+0,93%
04.01.2018798,54 EUR+2,04 EUR+0,26%
03.01.2018796,50 EUR+12,31 EUR+1,57%
02.01.2018784,19 EUR+9,87 EUR+1,27%
01.01.2018774,32 EUR-1,19 EUR-0,15%
29.12.2017775,51 EUR-2,26 EUR-0,29%
28.12.2017777,77 EUR+4,53 EUR+0,59%
27.12.2017773,24 EUR-5,30 EUR-0,68%
26.12.2017778,54 EUR+1,92 EUR+0,25%
25.12.2017776,62 EUR+1,10 EUR+0,14%
22.12.2017775,52 EUR+2,92 EUR+0,38%
21.12.2017772,60 EUR-2,14 EUR-0,28%
20.12.2017774,74 EUR+2,49 EUR+0,32%
19.12.2017772,25 EUR-1,26 EUR-0,16%
18.12.2017773,51 EUR+12,66 EUR+1,66%
15.12.2017760,85 EUR+10,38 EUR+1,38%
14.12.2017750,47 EUR+0,36 EUR+0,05%
13.12.2017750,11 EUR-1,17 EUR-0,16%
12.12.2017751,28 EUR-4,13 EUR-0,55%
11.12.2017755,41 EUR+1,99 EUR+0,26%
08.12.2017753,42 EUR-5,69 EUR-0,75%
07.12.2017759,11 EUR-5,88 EUR-0,77%
06.12.2017764,99 EUR-9,74 EUR-1,26%
05.12.2017774,73 EUR-5,52 EUR-0,71%
04.12.2017780,25 EUR-10,56 EUR-1,34%
02.12.2017790,81 EUR+0,27 EUR+0,03%
01.12.2017790,54 EUR-1,72 EUR-0,22%
30.11.2017792,26 EUR+0,34 EUR+0,04%
29.11.2017791,92 EUR-8,57 EUR-1,07%
28.11.2017800,49 EUR+3,15 EUR+0,40%
27.11.2017797,34 EUR+7,51 EUR+0,95%
24.11.2017789,83 EUR+0,93 EUR+0,12%
23.11.2017788,90 EUR-5,52 EUR-0,69%
22.11.2017794,42 EUR-1,63 EUR-0,20%
21.11.2017796,05 EUR+9,94 EUR+1,26%
20.11.2017786,11 EUR-22,49 EUR-2,78%
17.11.2017808,60 EUR+16,53 EUR+2,09%
16.11.2017792,07 EUR+0,43 EUR+0,05%
15.11.2017791,64 EUR+6,27 EUR+0,80%
14.11.2017785,37 EUR-14,39 EUR-1,80%
13.11.2017799,76 EUR+3,36 EUR+0,42%
10.11.2017796,40 EUR-9,30 EUR-1,15%
09.11.2017805,70 EUR+1,40 EUR+0,17%
08.11.2017804,30 EUR+8,49 EUR+1,07%
07.11.2017795,81 EUR-10,25 EUR-1,27%
06.11.2017806,06 EUR+12,57 EUR+1,58%
03.11.2017793,49 EUR-1,67 EUR-0,21%
02.11.2017795,16 EUR-8,20 EUR-1,02%
01.11.2017803,36 EUR+13,73 EUR+1,74%
31.10.2017789,63 EUR-0,48 EUR-0,06%
30.10.2017790,11 EUR+0,21 EUR+0,03%
27.10.2017789,90 EUR+2,19 EUR+0,28%
26.10.2017787,71 EUR+5,72 EUR+0,73%
25.10.2017781,99 EUR-4,24 EUR-0,54%
24.10.2017786,23 EUR-1,72 EUR-0,22%
23.10.2017787,95 EUR+4,33 EUR+0,55%
20.10.2017783,62 EUR+3,68 EUR+0,47%
19.10.2017779,94 EUR-0,67 EUR-0,09%
18.10.2017780,61 EUR-14,05 EUR-1,77%
17.10.2017794,66 EUR+6,10 EUR+0,77%
16.10.2017788,56 EUR-12,13 EUR-1,51%
13.10.2017800,69 EUR+8,35 EUR+1,05%
12.10.2017792,34 EUR+5,73 EUR+0,73%
11.10.2017786,61 EUR-1,99 EUR-0,25%
10.10.2017788,60 EUR+8,07 EUR+1,03%
09.10.2017780,53 EUR+0,12 EUR+0,02%
06.10.2017780,41 EUR+0,51 EUR+0,07%
05.10.2017779,90 EUR+1,64 EUR+0,21%
04.10.2017778,26 EUR+0,02 EUR+0,00%
03.10.2017778,24 EUR+0,23 EUR+0,03%
02.10.2017778,01 EUR+5,98 EUR+0,77%
29.09.2017772,03 EUR-12,51 EUR-1,59%
28.09.2017784,54 EUR+0,44 EUR+0,06%
27.09.2017784,10 EUR+0,23 EUR+0,03%
26.09.2017783,87 EUR-10,29 EUR-1,30%
25.09.2017794,16 EUR+13,47 EUR+1,73%
22.09.2017780,69 EUR-4,84 EUR-0,62%
21.09.2017785,53 EUR-8,41 EUR-1,06%
20.09.2017793,94 EUR-0,49 EUR-0,06%
19.09.2017794,43 EUR-10,39 EUR-1,29%
18.09.2017804,82 EUR-6,40 EUR-0,79%
15.09.2017811,22 EUR-14,14 EUR-1,71%
14.09.2017825,36 EUR-0,68 EUR-0,08%
13.09.2017826,04 EUR-0,40 EUR-0,05%
12.09.2017826,44 EUR-2,78 EUR-0,34%
11.09.2017829,22 EUR-9,17 EUR-1,09%
08.09.2017838,39 EUR-8,53 EUR-1,01%
07.09.2017846,92 EUR+3,94 EUR+0,47%
06.09.2017842,98 EUR-3,57 EUR-0,42%
05.09.2017846,55 EUR-0,58 EUR-0,07%
04.09.2017847,13 EUR-1,94 EUR-0,23%
01.09.2017849,07 EUR+12,03 EUR+1,44%
31.08.2017837,04 EUR+3,50 EUR+0,42%
30.08.2017833,54 EUR+2,57 EUR+0,31%
29.08.2017830,97 EUR+4,45 EUR+0,54%
28.08.2017826,52 EUR+9,74 EUR+1,19%
25.08.2017816,78 EUR-14,08 EUR-1,69%
24.08.2017830,86 EUR+2,32 EUR+0,28%
23.08.2017828,54 EUR-1,89 EUR-0,23%
22.08.2017830,43 EUR-1,92 EUR-0,23%
21.08.2017832,35 EUR-0,98 EUR-0,12%
18.08.2017833,33 EUR+0,71 EUR+0,09%
17.08.2017832,62 EUR-1,07 EUR-0,13%
16.08.2017833,69 EUR+13,56 EUR+1,65%
15.08.2017820,13 EUR-3,51 EUR-0,43%
14.08.2017823,64 EUR-9,69 EUR-1,16%
11.08.2017833,33 EUR-0,57 EUR-0,07%
10.08.2017833,90 EUR+3,61 EUR+0,43%
09.08.2017830,29 EUR+3,13 EUR+0,38%
08.08.2017827,16 EUR+6,19 EUR+0,75%
07.08.2017820,97 EUR+1,79 EUR+0,22%
04.08.2017819,18 EUR+7,96 EUR+0,98%
03.08.2017811,22 EUR+12,74 EUR+1,60%
02.08.2017798,48 EUR-1,47 EUR-0,18%
01.08.2017799,95 EUR+5,83 EUR+0,73%
31.07.2017794,12 EUR-0,64 EUR-0,08%
28.07.2017794,76 EUR+3,89 EUR+0,49%
27.07.2017790,87 EUR-1,96 EUR-0,25%
26.07.2017792,83 EUR-3,80 EUR-0,48%
25.07.2017796,63 EUR-2,84 EUR-0,36%
24.07.2017799,47 EUR+2,31 EUR+0,29%
20.07.2017797,16 EUR-2,09 EUR-0,26%
19.07.2017799,25 EUR-2,93 EUR-0,37%
18.07.2017802,18 EUR-5,02 EUR-0,62%
17.07.2017807,20 EUR+4,46 EUR+0,56%
14.07.2017802,74 EUR+7,63 EUR+0,96%
13.07.2017795,11 EUR-10,11 EUR-1,26%
12.07.2017805,22 EUR+17,17 EUR+2,18%
11.07.2017788,05 EUR-3,54 EUR-0,45%
10.07.2017791,59 EUR-5,20 EUR-0,65%
07.07.2017796,79 EUR-2,11 EUR-0,26%
06.07.2017798,90 EUR-3,67 EUR-0,46%
05.07.2017802,57 EUR-3,74 EUR-0,46%
04.07.2017806,31 EUR+7,74 EUR+0,97%
03.07.2017798,57 EUR-12,00 EUR-1,48%
30.06.2017810,57 EUR+4,77 EUR+0,59%
29.06.2017805,80 EUR-4,54 EUR-0,56%
28.06.2017810,34 EUR-2,41 EUR-0,30%
27.06.2017812,75 EUR-8,07 EUR-0,98%
26.06.2017820,82 EUR-8,64 EUR-1,04%
23.06.2017829,46 EUR-0,59 EUR-0,07%
22.06.2017830,05 EUR-1,27 EUR-0,15%
21.06.2017831,32 EUR+1,88 EUR+0,23%
20.06.2017829,44 EUR-1,88 EUR-0,23%
19.06.2017831,32 EUR+1,26 EUR+0,15%
16.06.2017830,06 EUR+2,03 EUR+0,25%
15.06.2017828,03 EUR-9,39 EUR-1,12%
14.06.2017837,42 EUR+11,45 EUR+1,39%
13.06.2017825,97 EUR-14,95 EUR-1,78%
12.06.2017840,92 EUR+2,67 EUR+0,32%
09.06.2017838,25 EUR+1,05 EUR+0,13%
08.06.2017837,20 EUR-1,54 EUR-0,18%
07.06.2017838,74 EUR-13,29 EUR-1,56%
06.06.2017852,03 EUR+4,56 EUR+0,54%
05.06.2017847,47 EUR+1,51 EUR+0,18%
02.06.2017845,96 EUR+15,00 EUR+1,81%
01.06.2017830,96 EUR-12,60 EUR-1,49%
31.05.2017843,56 EUR+3,45 EUR+0,41%
30.05.2017840,11 EUR-17,20 EUR-2,01%
29.05.2017857,31 EUR-1,51 EUR-0,18%
26.05.2017858,82 EUR+14,26 EUR+1,69%
25.05.2017844,56 EUR-1,48 EUR-0,17%
24.05.2017846,04 EUR+1,08 EUR+0,13%
23.05.2017844,96 EUR+1,62 EUR+0,19%
22.05.2017843,34 EUR+1,53 EUR+0,18%
19.05.2017841,81 EUR+1,42 EUR+0,17%
18.05.2017840,39 EUR-7,57 EUR-0,89%
17.05.2017847,96 EUR+0,04 EUR+0,00%
16.05.2017847,92 EUR+0,77 EUR+0,09%
15.05.2017847,15 EUR+3,91 EUR+0,46%
12.05.2017843,24 EUR-0,37 EUR-0,04%
11.05.2017843,61 EUR+5,37 EUR+0,64%
10.05.2017838,24 EUR-3,03 EUR-0,36%
08.05.2017841,27 EUR+10,21 EUR+1,23%
05.05.2017831,06 EUR+7,44 EUR+0,90%
04.05.2017823,62 EUR-0,91 EUR-0,11%
03.05.2017824,53 EUR-24,21 EUR-2,85%
02.05.2017848,74 EUR-4,01 EUR-0,47%
01.05.2017852,75 EUR-15,00 EUR-1,73%
28.04.2017867,75 EUR-0,92 EUR-0,11%
27.04.2017868,67 EUR-2,49 EUR-0,29%
26.04.2017871,16 EUR-2,12 EUR-0,24%
25.04.2017873,28 EUR-11,51 EUR-1,30%
24.04.2017884,79 EUR-22,27 EUR-2,46%
21.04.2017907,06 EUR-7,38 EUR-0,81%
20.04.2017914,44 EUR+10,78 EUR+1,19%
19.04.2017903,66 EUR-5,77 EUR-0,63%
18.04.2017909,43 EUR-16,65 EUR-1,80%
17.04.2017926,08 EUR+8,77 EUR+0,96%
13.04.2017917,31 EUR+5,58 EUR+0,61%
12.04.2017911,73 EUR-5,12 EUR-0,56%
11.04.2017916,85 EUR+31,39 EUR+3,55%
10.04.2017885,46 EUR-15,22 EUR-1,69%
07.04.2017900,68 EUR+0,09 EUR+0,01%
06.04.2017900,59 EUR-1,17 EUR-0,13%
05.04.2017901,76 EUR+1,78 EUR+0,20%
04.04.2017899,98 EUR+3,63 EUR+0,40%
03.04.2017896,35 EUR+5,89 EUR+0,66%
02.04.2017890,46 EUR-0,30 EUR-0,03%
31.03.2017890,76 EUR+2,73 EUR+0,31%
30.03.2017888,03 EUR+1,99 EUR+0,22%
29.03.2017886,04 EUR+5,62 EUR+0,64%
28.03.2017880,42 EUR-11,35 EUR-1,27%
27.03.2017891,77 EUR+2,11 EUR+0,24%
26.03.2017889,66 EUR-1,81 EUR-0,20%
24.03.2017891,47 EUR+1,18 EUR+0,13%
23.03.2017890,29 EUR+0,31 EUR+0,03%
22.03.2017889,98 EUR-7,98 EUR-0,89%
21.03.2017897,96 EUR-5,08 EUR-0,56%
20.03.2017903,04 EUR+5,25 EUR+0,58%
19.03.2017897,79 EUR+0,06 EUR+0,01%
17.03.2017897,73 EUR+8,93 EUR+1,00%
16.03.2017888,80 EUR-0,05 EUR-0,01%
15.03.2017888,85 EUR+5,17 EUR+0,59%
14.03.2017883,68 EUR+2,71 EUR+0,31%
13.03.2017880,97 EUR-1,05 EUR-0,12%
12.03.2017882,02 EUR-2,45 EUR-0,28%
09.03.2017884,47 EUR-13,84 EUR-1,54%
08.03.2017898,31 EUR-10,82 EUR-1,19%
07.03.2017909,13 EUR-16,59 EUR-1,79%
06.03.2017925,72 EUR-15,31 EUR-1,63%
05.03.2017941,03 EUR-0,41 EUR-0,04%
03.03.2017941,44 EUR+2,63 EUR+0,28%
02.03.2017938,81 EUR-24,99 EUR-2,59%
01.03.2017963,80 EUR-4,23 EUR-0,44%
28.02.2017968,03 EUR-4,68 EUR-0,48%
27.02.2017972,71 EUR+0,36 EUR+0,04%
26.02.2017972,35 EUR+2,05 EUR+0,21%
24.02.2017970,30 EUR+14,81 EUR+1,55%
23.02.2017955,49 EUR+4,46 EUR+0,47%
22.02.2017951,03 EUR-1,80 EUR-0,19%
21.02.2017952,83 EUR+5,41 EUR+0,57%
20.02.2017947,42 EUR+3,71 EUR+0,39%
19.02.2017943,71 EUR-0,15 EUR-0,02%
17.02.2017943,86 EUR-5,35 EUR-0,56%
16.02.2017949,21 EUR-4,45 EUR-0,47%
15.02.2017953,66 EUR+5,85 EUR+0,62%
14.02.2017947,81 EUR+5,95 EUR+0,63%
13.02.2017941,86 EUR-5,93 EUR-0,63%
12.02.2017947,79 EUR-1,69 EUR-0,18%
10.02.2017949,48 EUR-2,24 EUR-0,24%
09.02.2017951,72 EUR+1,78 EUR+0,19%
08.02.2017949,94 EUR+8,72 EUR+0,93%
07.02.2017941,22 EUR-3,29 EUR-0,35%
06.02.2017944,51 EUR+14,22 EUR+1,53%
05.02.2017930,29 EUR-0,17 EUR-0,02%
03.02.2017930,46 EUR+1,52 EUR+0,16%
02.02.2017928,94 EUR+1,10 EUR+0,12%
01.02.2017927,84 EUR+6,12 EUR+0,66%
31.01.2017921,72 EUR-2,49 EUR-0,27%
30.01.2017924,21 EUR+3,92 EUR+0,43%
29.01.2017920,29 EUR-0,82 EUR-0,09%
27.01.2017921,11 EUR+5,53 EUR+0,60%
26.01.2017915,58 EUR+2,39 EUR+0,26%
25.01.2017913,19 EUR-15,25 EUR-1,64%
24.01.2017928,44 EUR+16,48 EUR+1,81%
23.01.2017911,96 EUR-0,61 EUR-0,07%
22.01.2017912,57 EUR-0,34 EUR-0,04%
20.01.2017912,91 EUR+13,07 EUR+1,45%
19.01.2017899,84 EUR-5,92 EUR-0,65%
18.01.2017905,76 EUR-6,39 EUR-0,70%
17.01.2017912,15 EUR-15,12 EUR-1,63%
16.01.2017927,27 EUR+2,81 EUR+0,30%
13.01.2017924,46 EUR+3,51 EUR+0,38%
12.01.2017920,95 EUR+3,20 EUR+0,35%
11.01.2017917,75 EUR-11,11 EUR-1,20%
10.01.2017928,86 EUR+5,77 EUR+0,63%
09.01.2017923,09 EUR+2,74 EUR+0,30%
08.01.2017920,35 EUR+3,71 EUR+0,40%
06.01.2017916,64 EUR+4,81 EUR+0,53%
05.01.2017911,83 EUR+10,56 EUR+1,17%
04.01.2017901,27 EUR-0,66 EUR-0,07%
03.01.2017901,93 EUR+38,26 EUR+4,43%
02.01.2017863,67 EUR+6,19 EUR+0,72%
30.12.2016857,48 EUR-1,11 EUR-0,13%
29.12.2016858,59 EUR-6,43 EUR-0,74%
28.12.2016865,02 EUR+0,21 EUR+0,02%
27.12.2016864,81 EUR+9,79 EUR+1,15%
23.12.2016855,02 EUR-13,84 EUR-1,59%
22.12.2016868,86 EUR-11,86 EUR-1,35%
21.12.2016880,72 EUR-5,93 EUR-0,67%
20.12.2016886,65 EUR+6,05 EUR+0,69%
19.12.2016880,60 EUR-4,82 EUR-0,54%
18.12.2016885,42 EUR-1,97 EUR-0,22%
16.12.2016887,39 EUR+25,98 EUR+3,02%
15.12.2016861,41 EUR-17,73 EUR-2,02%
14.12.2016879,14 EUR-1,25 EUR-0,14%
13.12.2016880,39 EUR+4,29 EUR+0,49%
12.12.2016876,10 EUR+9,70 EUR+1,12%
09.12.2016866,40 EUR-16,65 EUR-1,89%
08.12.2016883,05 EUR+8,74 EUR+1,00%
07.12.2016874,31 EUR+2,11 EUR+0,24%
06.12.2016872,20 EUR+1,62 EUR+0,19%
05.12.2016870,58 EUR-12,11 EUR-1,37%
04.12.2016882,69 EUR+7,87 EUR+0,90%
02.12.2016874,82 EUR+16,73 EUR+1,95%
01.12.2016858,09 EUR-1,98 EUR-0,23%
30.11.2016860,07 EUR-4,72 EUR-0,55%
29.11.2016864,79 EUR-5,37 EUR-0,62%
28.11.2016870,16 EUR+13,64 EUR+1,59%
27.11.2016856,52 EUR-0,65 EUR-0,08%
25.11.2016857,17 EUR-10,58 EUR-1,22%
24.11.2016867,75 EUR-14,46 EUR-1,64%
23.11.2016882,21 EUR-2,66 EUR-0,30%
22.11.2016884,87 EUR-0,50 EUR-0,06%
21.11.2016885,37 EUR+13,71 EUR+1,57%
18.11.2016871,66 EUR-6,76 EUR-0,77%
17.11.2016878,42 EUR-3,89 EUR-0,44%
16.11.2016882,31 EUR+8,57 EUR+0,98%
15.11.2016873,74 EUR+7,59 EUR+0,88%
14.11.2016866,15 EUR-1,09 EUR-0,13%
13.11.2016867,24 EUR+1,44 EUR+0,17%
11.11.2016865,80 EUR-29,93 EUR-3,34%
10.11.2016895,73 EUR-21,94 EUR-2,39%
09.11.2016917,67 EUR+6,10 EUR+0,67%
08.11.2016911,57 EUR+7,38 EUR+0,82%
07.11.2016904,19 EUR+2,65 EUR+0,29%
06.11.2016901,54 EUR+3,14 EUR+0,35%
04.11.2016898,40 EUR-0,29 EUR-0,03%
03.11.2016898,69 EUR+4,92 EUR+0,55%
02.11.2016893,77 EUR-5,95 EUR-0,66%
01.11.2016899,72 EUR+5,25 EUR+0,59%
31.10.2016894,47 EUR+1,27 EUR+0,14%
30.10.2016893,20 EUR+0,70 EUR+0,08%
28.10.2016892,50 EUR+7,10 EUR+0,80%
27.10.2016885,40 EUR+2,18 EUR+0,25%
26.10.2016883,22 EUR-3,00 EUR-0,34%
25.10.2016886,22 EUR+22,77 EUR+2,64%
24.10.2016863,45 EUR+6,37 EUR+0,74%
23.10.2016857,08 EUR+0,48 EUR+0,06%
21.10.2016856,60 EUR+1,46 EUR+0,17%
20.10.2016855,14 EUR-4,70 EUR-0,55%
19.10.2016859,84 EUR-0,89 EUR-0,10%
18.10.2016860,73 EUR+9,67 EUR+1,14%
17.10.2016851,06 EUR-2,63 EUR-0,31%
16.10.2016853,69 EUR+0,08 EUR+0,01%
14.10.2016853,61 EUR+7,84 EUR+0,93%
13.10.2016845,77 EUR-9,59 EUR-1,12%
12.10.2016855,36 EUR-2,70 EUR-0,31%
11.10.2016858,06 EUR-8,71 EUR-1,00%
10.10.2016866,77 EUR+0,65 EUR+0,08%
09.10.2016866,12 EUR+1,47 EUR+0,17%
07.10.2016864,65 EUR-0,98 EUR-0,11%
06.10.2016865,63 EUR-5,18 EUR-0,59%
05.10.2016870,81 EUR-9,97 EUR-1,13%
04.10.2016880,78 EUR-17,89 EUR-1,99%
03.10.2016898,67 EUR-15,56 EUR-1,70%
02.10.2016914,23 EUR+1,14 EUR+0,12%
30.09.2016913,09 EUR-3,58 EUR-0,39%
29.09.2016916,67 EUR-1,50 EUR-0,16%
28.09.2016918,17 EUR+4,38 EUR+0,48%
27.09.2016913,79 EUR-10,41 EUR-1,13%
26.09.2016924,20 EUR-13,91 EUR-1,48%
25.09.2016938,11 EUR-0,25 EUR-0,03%
23.09.2016938,36 EUR-3,46 EUR-0,37%
22.09.2016941,82 EUR+1,50 EUR+0,16%
21.09.2016940,32 EUR+17,25 EUR+1,87%
20.09.2016923,07 EUR+9,59 EUR+1,05%
19.09.2016913,48 EUR+1,86 EUR+0,20%
18.09.2016911,62 EUR-0,73 EUR-0,08%
16.09.2016912,35 EUR-6,81 EUR-0,74%
15.09.2016919,16 EUR-2,26 EUR-0,25%
14.09.2016921,42 EUR-2,38 EUR-0,26%
13.09.2016923,80 EUR-16,12 EUR-1,72%
12.09.2016939,92 EUR-6,04 EUR-0,64%
09.09.2016945,96 EUR-16,67 EUR-1,73%
08.09.2016962,63 EUR-6,96 EUR-0,72%
07.09.2016969,59 EUR-8,01 EUR-0,82%
06.09.2016977,60 EUR+14,11 EUR+1,46%
05.09.2016963,49 EUR+10,11 EUR+1,06%
04.09.2016953,38 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.09.2016953,38 EUR+17,78 EUR+1,90%
01.09.2016935,60 EUR-8,03 EUR-0,85%
31.08.2016943,63 EUR-5,40 EUR-0,57%
30.08.2016949,03 EUR-15,65 EUR-1,62%
29.08.2016964,68 EUR+4,93 EUR+0,51%
28.08.2016959,75 EUR+1,82 EUR+0,19%
26.08.2016957,93 EUR+6,67 EUR+0,70%
25.08.2016951,26 EUR-5,24 EUR-0,55%
24.08.2016956,50 EUR-21,56 EUR-2,20%
23.08.2016978,06 EUR+2,78 EUR+0,29%
22.08.2016975,28 EUR-10,58 EUR-1,07%
21.08.2016985,86 EUR+0,87 EUR+0,09%
19.08.2016984,99 EUR-11,13 EUR-1,12%
18.08.2016996,12 EUR+4,80 EUR+0,48%
17.08.2016991,32 EUR-0,17 EUR-0,02%
16.08.2016991,49 EUR-2,25 EUR-0,23%
15.08.2016993,74 EUR-11,27 EUR-1,12%
14.08.20161.005,01 EUR+0,08 EUR+0,01%
12.08.20161.004,93 EUR-19,13 EUR-1,87%
11.08.20161.024,06 EUR-28,62 EUR-2,72%
10.08.20161.052,68 EUR+13,54 EUR+1,30%
09.08.20161.039,14 EUR+1,34 EUR+0,13%
08.08.20161.037,80 EUR+6,41 EUR+0,62%
07.08.20161.031,39 EUR-2,70 EUR-0,26%
05.08.20161.034,09 EUR-6,88 EUR-0,66%
04.08.20161.040,97 EUR-2,88 EUR-0,28%
03.08.20161.043,85 EUR+3,04 EUR+0,29%
02.08.20161.040,81 EUR+4,80 EUR+0,46%
01.08.20161.036,01 EUR+8,27 EUR+0,80%
31.07.20161.027,74 EUR+0,45 EUR+0,04%
29.07.20161.027,29 EUR+4,45 EUR+0,44%
28.07.20161.022,84 EUR-6,74 EUR-0,65%
27.07.20161.029,58 EUR+34,49 EUR+3,47%
26.07.2016995,09 EUR+12,19 EUR+1,24%
25.07.2016982,90 EUR-3,52 EUR-0,36%
24.07.2016986,42 EUR+0,54 EUR+0,05%
22.07.2016985,88 EUR-14,30 EUR-1,43%
21.07.20161.000,18 EUR+14,80 EUR+1,50%
20.07.2016985,38 EUR-7,27 EUR-0,73%
19.07.2016992,65 EUR+2,04 EUR+0,21%
18.07.2016990,61 EUR+0,20 EUR+0,02%
17.07.2016990,41 EUR+2,37 EUR+0,24%
15.07.2016988,04 EUR-3,14 EUR-0,32%
14.07.2016991,18 EUR+2,54 EUR+0,26%
13.07.2016988,64 EUR+1,57 EUR+0,16%
12.07.2016987,07 EUR-9,59 EUR-0,96%
11.07.2016996,66 EUR-4,24 EUR-0,42%
10.07.20161.000,90 EUR+6,87 EUR+0,69%
08.07.2016994,03 EUR+11,56 EUR+1,18%
07.07.2016982,47 EUR+3,20 EUR+0,33%
06.07.2016979,27 EUR+9,27 EUR+0,96%
05.07.2016970,00 EUR+10,44 EUR+1,09%
04.07.2016959,56 EUR+8,78 EUR+0,92%
03.07.2016950,78 EUR-1,28 EUR-0,13%
01.07.2016952,06 EUR+30,81 EUR+3,34%
30.06.2016921,25 EUR+15,43 EUR+1,70%
29.06.2016905,82 EUR+22,17 EUR+2,51%
28.06.2016883,65 EUR-3,37 EUR-0,38%
27.06.2016887,02 EUR+2,98 EUR+0,34%
26.06.2016884,04 EUR-2,59 EUR-0,29%
24.06.2016886,63 EUR+43,01 EUR+5,10%
23.06.2016843,62 EUR-17,51 EUR-2,03%
22.06.2016861,13 EUR-9,25 EUR-1,06%
21.06.2016870,38 EUR-2,30 EUR-0,26%
20.06.2016872,68 EUR+14,02 EUR+1,63%
19.06.2016858,66 EUR-1,57 EUR-0,18%
17.06.2016860,23 EUR+3,44 EUR+0,40%
16.06.2016856,79 EUR-9,63 EUR-1,11%
15.06.2016866,42 EUR-4,46 EUR-0,51%
14.06.2016870,88 EUR-6,08 EUR-0,69%
13.06.2016876,96 EUR-2,60 EUR-0,30%
12.06.2016879,56 EUR-2,35 EUR-0,27%
10.06.2016881,91 EUR-4,57 EUR-0,52%
09.06.2016886,48 EUR+0,36 EUR+0,04%
08.06.2016886,12 EUR+5,81 EUR+0,66%
07.06.2016880,31 EUR+3,16 EUR+0,36%
06.06.2016877,15 EUR+10,01 EUR+1,15%
05.06.2016867,14 EUR-1,68 EUR-0,19%
03.06.2016868,82 EUR+9,86 EUR+1,15%
02.06.2016858,96 EUR-9,54 EUR-1,10%
01.06.2016868,50 EUR-11,03 EUR-1,25%
31.05.2016879,53 EUR+9,83 EUR+1,13%
30.05.2016869,70 EUR-11,46 EUR-1,30%
29.05.2016881,16 EUR+2,25 EUR+0,26%
27.05.2016878,91 EUR-9,07 EUR-1,02%
26.05.2016887,98 EUR-2,12 EUR-0,24%
25.05.2016890,10 EUR-6,96 EUR-0,78%
24.05.2016897,06 EUR-3,48 EUR-0,39%
23.05.2016900,54 EUR-9,97 EUR-1,09%
22.05.2016910,51 EUR-0,20 EUR-0,02%
20.05.2016910,71 EUR+5,07 EUR+0,56%
19.05.2016905,64 EUR-10,30 EUR-1,12%
18.05.2016915,94 EUR-15,29 EUR-1,64%
17.05.2016931,23 EUR+2,90 EUR+0,31%
16.05.2016928,33 EUR-1,90 EUR-0,20%
15.05.2016930,23 EUR-0,08 EUR-0,01%
13.05.2016930,31 EUR+8,99 EUR+0,98%
12.05.2016921,32 EUR-13,47 EUR-1,44%
11.05.2016934,79 EUR+10,07 EUR+1,09%
10.05.2016924,72 EUR+8,44 EUR+0,92%
09.05.2016916,28 EUR-30,98 EUR-3,27%
08.05.2016947,26 EUR-0,13 EUR-0,01%
06.05.2016947,39 EUR+14,74 EUR+1,58%
05.05.2016932,65 EUR+11,25 EUR+1,22%
04.05.2016921,40 EUR-5,96 EUR-0,64%
03.05.2016927,36 EUR-9,49 EUR-1,01%
02.05.2016936,85 EUR-5,31 EUR-0,56%
01.05.2016942,16 EUR-0,88 EUR-0,09%
29.04.2016943,04 EUR+17,57 EUR+1,90%
28.04.2016925,47 EUR+19,79 EUR+2,19%
27.04.2016905,68 EUR+9,58 EUR+1,07%
26.04.2016896,10 EUR-5,69 EUR-0,63%
25.04.2016901,79 EUR+2,22 EUR+0,25%
24.04.2016899,57 EUR-0,29 EUR-0,03%
22.04.2016899,86 EUR-8,71 EUR-0,96%
21.04.2016908,57 EUR+7,40 EUR+0,82%
20.04.2016901,17 EUR+8,25 EUR+0,92%
19.04.2016892,92 EUR+28,58 EUR+3,31%
18.04.2016864,34 EUR-9,42 EUR-1,08%
17.04.2016873,76 EUR+0,84 EUR+0,10%
15.04.2016872,92 EUR-6,13 EUR-0,70%
14.04.2016879,05 EUR-7,27 EUR-0,82%
13.04.2016886,32 EUR+8,56 EUR+0,98%
12.04.2016877,76 EUR+9,13 EUR+1,05%
11.04.2016868,63 EUR+21,42 EUR+2,53%
10.04.2016847,21 EUR-2,58 EUR-0,30%
08.04.2016849,79 EUR+8,76 EUR+1,04%
07.04.2016841,03 EUR+10,55 EUR+1,27%
06.04.2016830,48 EUR-5,93 EUR-0,71%
05.04.2016836,41 EUR+9,88 EUR+1,20%
04.04.2016826,53 EUR-12,29 EUR-1,47%
03.04.2016838,82 EUR-1,10 EUR-0,13%
01.04.2016839,92 EUR-18,82 EUR-2,19%
31.03.2016858,74 EUR+10,12 EUR+1,19%
30.03.2016848,62 EUR-8,85 EUR-1,03%
29.03.2016857,47 EUR+13,05 EUR+1,55%
28.03.2016844,42 EUR-2,42 EUR-0,29%
27.03.2016846,84 EUR+0,16 EUR+0,02%
24.03.2016846,68 EUR-14,00 EUR-1,63%
23.03.2016860,68 EUR-24,06 EUR-2,72%
22.03.2016884,74 EUR+9,90 EUR+1,13%
21.03.2016874,84 EUR+12,45 EUR+1,44%
20.03.2016862,39 EUR+0,66 EUR+0,08%
18.03.2016861,73 EUR-11,01 EUR-1,26%
17.03.2016872,74 EUR+2,03 EUR+0,23%
16.03.2016870,71 EUR+8,64 EUR+1,00%
15.03.2016862,07 EUR-1,05 EUR-0,12%
14.03.2016863,12 EUR+0,68 EUR+0,08%
13.03.2016862,44 EUR-0,57 EUR-0,07%
11.03.2016863,01 EUR-15,13 EUR-1,72%
10.03.2016878,14 EUR-12,10 EUR-1,36%
09.03.2016890,24 EUR-9,11 EUR-1,01%
08.03.2016899,35 EUR-9,33 EUR-1,03%
07.03.2016908,68 EUR+10,84 EUR+1,21%
06.03.2016897,84 EUR+5,68 EUR+0,64%
04.03.2016892,16 EUR+24,12 EUR+2,78%
03.03.2016868,04 EUR+6,72 EUR+0,78%
02.03.2016861,32 EUR-1,76 EUR-0,20%
01.03.2016863,08 EUR+5,17 EUR+0,60%
29.02.2016857,91 EUR+22,59 EUR+2,70%
28.02.2016835,32 EUR-0,83 EUR-0,10%
26.02.2016836,15 EUR-3,00 EUR-0,36%
25.02.2016839,15 EUR-12,18 EUR-1,43%
24.02.2016851,33 EUR-4,23 EUR-0,49%
23.02.2016855,56 EUR+17,92 EUR+2,14%
22.02.2016837,64 EUR-9,79 EUR-1,16%
21.02.2016847,43 EUR+1,22 EUR+0,14%
19.02.2016846,21 EUR-5,88 EUR-0,69%
18.02.2016852,09 EUR+4,08 EUR+0,48%
17.02.2016848,01 EUR+12,13 EUR+1,45%
16.02.2016835,88 EUR-2,68 EUR-0,32%
15.02.2016838,56 EUR-10,32 EUR-1,22%
12.02.2016848,88 EUR-0,80 EUR-0,09%
11.02.2016849,68 EUR+20,12 EUR+2,43%
10.02.2016829,56 EUR+4,12 EUR+0,50%
09.02.2016825,44 EUR-2,76 EUR-0,33%
08.02.2016828,20 EUR+10,92 EUR+1,34%
05.02.2016817,28 EUR+6,12 EUR+0,75%
04.02.2016811,16 EUR+15,80 EUR+1,99%
03.02.2016795,36 EUR+11,84 EUR+1,51%
02.02.2016783,52 EUR-17,29 EUR-2,16%
01.02.2016800,81 EUR-2,83 EUR-0,35%
31.01.2016803,64 EUR-2,38 EUR-0,30%
29.01.2016806,02 EUR+12,29 EUR+1,55%
28.01.2016793,73 EUR-14,08 EUR-1,74%
27.01.2016807,81 EUR+2,47 EUR+0,31%
26.01.2016805,34 EUR+13,32 EUR+1,68%
25.01.2016792,02 EUR+21,68 EUR+2,81%
24.01.2016770,34 EUR+0,36 EUR+0,05%
22.01.2016769,98 EUR+16,85 EUR+2,24%
21.01.2016753,13 EUR-0,77 EUR-0,10%
20.01.2016753,90 EUR-4,51 EUR-0,59%
19.01.2016758,41 EUR+5,04 EUR+0,67%
18.01.2016753,37 EUR-5,82 EUR-0,77%
17.01.2016759,19 EUR-0,52 EUR-0,07%
15.01.2016759,71 EUR-9,80 EUR-1,27%
14.01.2016769,51 EUR-11,21 EUR-1,44%
13.01.2016780,72 EUR+7,38 EUR+0,95%
12.01.2016773,34 EUR-4,99 EUR-0,64%
11.01.2016778,33 EUR-24,39 EUR-3,04%
10.01.2016802,72 EUR-2,77 EUR-0,34%
08.01.2016805,49 EUR+1,08 EUR+0,13%
07.01.2016804,41 EUR-8,82 EUR-1,08%
06.01.2016813,23 EUR-14,45 EUR-1,75%
05.01.2016827,68 EUR+12,50 EUR+1,53%
04.01.2016815,18 EUR-2,82 EUR-0,34%
03.01.2016818,00 EUR-2,06 EUR-0,25%
31.12.2015820,06 EUR+23,34 EUR+2,93%
30.12.2015796,72 EUR-17,47 EUR-2,15%
29.12.2015814,19 EUR+11,53 EUR+1,44%
28.12.2015802,66 EUR-2,63 EUR-0,33%
27.12.2015805,29 EUR+0,68 EUR+0,08%
24.12.2015804,61 EUR+6,11 EUR+0,77%
23.12.2015798,50 EUR+0,86 EUR+0,11%
22.12.2015797,64 EUR-4,76 EUR-0,59%
21.12.2015802,40 EUR+10,65 EUR+1,35%
20.12.2015791,75 EUR+0,97 EUR+0,12%
18.12.2015790,78 EUR+11,43 EUR+1,47%
17.12.2015779,35 EUR-22,80 EUR-2,84%
16.12.2015802,15 EUR+18,43 EUR+2,35%
15.12.2015783,72 EUR+12,88 EUR+1,67%
14.12.2015770,84 EUR+5,08 EUR+0,66%
13.12.2015765,76 EUR+1,32 EUR+0,17%
11.12.2015764,44 EUR-15,72 EUR-2,01%
10.12.2015780,16 EUR+0,53 EUR+0,07%
09.12.2015779,63 EUR+2,28 EUR+0,29%
08.12.2015777,35 EUR-10,59 EUR-1,34%
07.12.2015787,94 EUR-21,11 EUR-2,61%
06.12.2015809,05 EUR+1,99 EUR+0,25%
04.12.2015807,06 EUR+32,52 EUR+4,20%
03.12.2015774,54 EUR-9,30 EUR-1,19%
02.12.2015783,84 EUR-2,98 EUR-0,38%
01.12.2015786,82 EUR-0,24 EUR-0,03%
30.11.2015787,06 EUR-2,14 EUR-0,27%
27.11.2015789,20 EUR-14,51 EUR-1,81%
26.11.2015803,71 EUR+10,32 EUR+1,30%
25.11.2015793,39 EUR+2,09 EUR+0,26%
24.11.2015791,30 EUR-3,17 EUR-0,40%
23.11.2015794,47 EUR-10,44 EUR-1,30%
22.11.2015804,91 EUR+3,43 EUR+0,43%
20.11.2015801,48 EUR+3,79 EUR+0,48%
19.11.2015797,69 EUR+1,80 EUR+0,23%
18.11.2015795,89 EUR-6,76 EUR-0,84%
17.11.2015802,65 EUR-6,35 EUR-0,78%
16.11.2015809,00 EUR+11,02 EUR+1,38%
13.11.2015797,98 EUR-13,46 EUR-1,66%
12.11.2015811,44 EUR-8,41 EUR-1,03%
11.11.2015819,85 EUR-19,86 EUR-2,37%
10.11.2015839,71 EUR-9,59 EUR-1,13%
09.11.2015849,30 EUR-26,59 EUR-3,04%
08.11.2015875,89 EUR-1,04 EUR-0,12%
06.11.2015876,93 EUR+4,09 EUR+0,47%
05.11.2015872,84 EUR-5,43 EUR-0,62%
04.11.2015878,27 EUR+0,77 EUR+0,09%
03.11.2015877,50 EUR-8,81 EUR-0,99%
02.11.2015886,31 EUR-8,12 EUR-0,91%
30.10.2015894,43 EUR-7,84 EUR-0,87%
29.10.2015902,27 EUR-14,47 EUR-1,58%
28.10.2015916,74 EUR+21,73 EUR+2,43%
27.10.2015895,01 EUR-5,78 EUR-0,64%
26.10.2015900,79 EUR-8,14 EUR-0,90%
25.10.2015908,93 EUR-0,04 EUR+0,00%
23.10.2015908,97 EUR-0,98 EUR-0,11%
22.10.2015909,95 EUR+24,07 EUR+2,72%
21.10.2015885,88 EUR-12,96 EUR-1,44%
20.10.2015898,84 EUR+6,16 EUR+0,69%
19.10.2015892,68 EUR-3,76 EUR-0,42%
18.10.2015896,44 EUR+2,53 EUR+0,28%
16.10.2015893,91 EUR+10,34 EUR+1,17%
15.10.2015883,57 EUR+11,62 EUR+1,33%
14.10.2015871,95 EUR+2,67 EUR+0,31%
13.10.2015869,28 EUR-7,27 EUR-0,83%
12.10.2015876,55 EUR+12,92 EUR+1,50%
09.10.2015863,63 EUR+22,47 EUR+2,67%
08.10.2015841,16 EUR-0,55 EUR-0,07%
07.10.2015841,71 EUR+11,19 EUR+1,35%
06.10.2015830,52 EUR+12,68 EUR+1,55%
05.10.2015817,84 EUR+7,01 EUR+0,86%
04.10.2015810,83 EUR-0,95 EUR-0,12%
02.10.2015811,78 EUR+3,02 EUR+0,37%
01.10.2015808,76 EUR-2,79 EUR-0,34%
30.09.2015811,55 EUR-2,75 EUR-0,34%
29.09.2015814,30 EUR-2,65 EUR-0,32%
28.09.2015816,95 EUR-28,96 EUR-3,42%
25.09.2015845,91 EUR-8,45 EUR-0,99%
24.09.2015854,36 EUR+21,47 EUR+2,58%
23.09.2015832,89 EUR-9,05 EUR-1,07%
22.09.2015841,94 EUR-25,80 EUR-2,97%
21.09.2015867,74 EUR-0,07 EUR-0,01%
20.09.2015867,81 EUR+0,36 EUR+0,04%
18.09.2015867,45 EUR+5,73 EUR+0,66%
17.09.2015861,72 EUR-0,26 EUR-0,03%
16.09.2015861,98 EUR+8,60 EUR+1,01%
15.09.2015853,38 EUR+9,37 EUR+1,11%
14.09.2015844,01 EUR-9,76 EUR-1,14%
13.09.2015853,77 EUR-1,55 EUR-0,18%
11.09.2015855,32 EUR-13,99 EUR-1,61%
10.09.2015869,31 EUR-5,23 EUR-0,60%
09.09.2015874,54 EUR-21,49 EUR-2,40%
08.09.2015896,03 EUR+10,91 EUR+1,23%
07.09.2015885,12 EUR-8,86 EUR-0,99%
06.09.2015893,98 EUR+4,50 EUR+0,51%
04.09.2015889,48 EUR-15,03 EUR-1,66%
03.09.2015904,51 EUR+0,20 EUR+0,02%
02.09.2015904,31 EUR+17,64 EUR+1,99%
01.09.2015886,67 EUR-11,47 EUR-1,28%
31.08.2015898,14 EUR-12,37 EUR-1,36%
30.08.2015910,51 EUR-0,49 EUR-0,05%
28.08.2015911,00 EUR+16,38 EUR+1,83%
27.08.2015894,62 EUR+26,44 EUR+3,05%
26.08.2015868,18 EUR+18,77 EUR+2,21%
25.08.2015849,41 EUR-5,94 EUR-0,69%
24.08.2015855,35 EUR-45,15 EUR-5,01%
23.08.2015900,50 EUR+3,94 EUR+0,44%
21.08.2015896,56 EUR-21,63 EUR-2,36%
20.08.2015918,19 EUR+6,48 EUR+0,71%
19.08.2015911,71 EUR+10,74 EUR+1,19%
18.08.2015900,97 EUR+1,36 EUR+0,15%
17.08.2015899,61 EUR+9,82 EUR+1,10%
16.08.2015889,79 EUR-2,57 EUR-0,29%
14.08.2015892,36 EUR+4,34 EUR+0,49%
13.08.2015888,02 EUR-9,46 EUR-1,05%
12.08.2015897,48 EUR+0,08 EUR+0,01%
11.08.2015897,40 EUR+1,67 EUR+0,19%
10.08.2015895,73 EUR+22,79 EUR+2,61%
09.08.2015872,94 EUR-4,08 EUR-0,47%
07.08.2015877,02 EUR+0,59 EUR+0,07%
06.08.2015876,43 EUR+4,79 EUR+0,55%
05.08.2015871,64 EUR-4,31 EUR-0,49%
04.08.2015875,95 EUR-1,44 EUR-0,16%
03.08.2015877,39 EUR-22,35 EUR-2,48%
02.08.2015899,74 EUR+6,01 EUR+0,67%
31.07.2015893,73 EUR-11,12 EUR-1,23%
30.07.2015904,85 EUR+7,99 EUR+0,89%
29.07.2015896,86 EUR+7,25 EUR+0,81%
28.07.2015889,61 EUR+4,51 EUR+0,51%
27.07.2015885,10 EUR-14,26 EUR-1,59%
26.07.2015899,36 EUR-0,49 EUR-0,05%
24.07.2015899,85 EUR+8,93 EUR+1,00%
23.07.2015890,92 EUR-7,23 EUR-0,80%
22.07.2015898,15 EUR+2,35 EUR+0,26%
21.07.2015895,80 EUR-8,67 EUR-0,96%
20.07.2015904,47 EUR-13,81 EUR-1,50%
17.07.2015918,28 EUR-10,28 EUR-1,11%
16.07.2015928,56 EUR-5,14 EUR-0,55%
15.07.2015933,70 EUR+2,05 EUR+0,22%
14.07.2015931,65 EUR-8,38 EUR-0,89%
13.07.2015940,03 EUR+15,95 EUR+1,73%
10.07.2015924,08 EUR-3,37 EUR-0,36%
09.07.2015927,45 EUR-4,29 EUR-0,46%
08.07.2015931,74 EUR-12,92 EUR-1,37%
07.07.2015944,66 EUR-17,54 EUR-1,82%
06.07.2015962,20 EUR-12,25 EUR-1,26%
03.07.2015974,45 EUR-3,54 EUR-0,36%
02.07.2015977,99 EUR-1,03 EUR-0,11%
01.07.2015979,02 EUR+11,60 EUR+1,20%
30.06.2015967,42 EUR+5,69 EUR+0,59%
29.06.2015961,73 EUR-8,00 EUR-0,82%
26.06.2015969,73 EUR+2,32 EUR+0,24%
25.06.2015967,41 EUR+12,67 EUR+1,33%
24.06.2015954,74 EUR-1,37 EUR-0,14%
23.06.2015956,11 EUR+19,08 EUR+2,04%
22.06.2015937,03 EUR-15,92 EUR-1,67%
21.06.2015952,95 EUR-2,93 EUR-0,31%
19.06.2015955,88 EUR+1,61 EUR+0,17%
18.06.2015954,27 EUR+0,48 EUR+0,05%
17.06.2015953,79 EUR-7,49 EUR-0,78%
16.06.2015961,28 EUR-2,29 EUR-0,24%
15.06.2015963,57 EUR-10,23 EUR-1,05%
12.06.2015973,80 EUR-12,05 EUR-1,22%
11.06.2015985,85 EUR+1,84 EUR+0,19%
10.06.2015984,01 EUR+1,57 EUR+0,16%
09.06.2015982,44 EUR+5,04 EUR+0,52%
08.06.2015977,40 EUR-9,26 EUR-0,94%
07.06.2015986,66 EUR-0,02 EUR+0,00%
05.06.2015986,68 EUR+7,08 EUR+0,72%
04.06.2015979,60 EUR-3,18 EUR-0,32%
03.06.2015982,78 EUR-14,80 EUR-1,48%
02.06.2015997,58 EUR-17,25 EUR-1,70%
01.06.20151.014,83 EUR+4,45 EUR+0,44%
31.05.20151.010,38 EUR-7,59 EUR-0,75%
29.05.20151.017,97 EUR-0,19 EUR-0,02%
28.05.20151.018,16 EUR-8,90 EUR-0,87%
27.05.20151.027,06 EUR-7,88 EUR-0,76%
26.05.20151.034,94 EUR-12,51 EUR-1,19%
25.05.20151.047,45 EUR+3,54 EUR+0,34%
24.05.20151.043,91 EUR+2,41 EUR+0,23%
22.05.20151.041,50 EUR+1,78 EUR+0,17%
21.05.20151.039,72 EUR-3,19 EUR-0,31%
20.05.20151.042,91 EUR+9,90 EUR+0,96%
19.05.20151.033,01 EUR-4,99 EUR-0,48%
18.05.20151.038,00 EUR+16,94 EUR+1,66%
17.05.20151.021,06 EUR-4,40 EUR-0,43%
15.05.20151.025,46 EUR+8,54 EUR+0,84%
14.05.20151.016,92 EUR+5,38 EUR+0,53%
13.05.20151.011,54 EUR+0,22 EUR+0,02%
12.05.20151.011,32 EUR+1,19 EUR+0,12%
11.05.20151.010,13 EUR-10,93 EUR-1,07%
10.05.20151.021,06 EUR+2,62 EUR+0,26%
08.05.20151.018,44 EUR+10,88 EUR+1,08%
07.05.20151.007,56 EUR-1,08 EUR-0,11%
06.05.20151.008,64 EUR-14,78 EUR-1,44%
05.05.20151.023,42 EUR-5,82 EUR-0,57%
04.05.20151.029,24 EUR+18,79 EUR+1,86%
03.05.20151.010,45 EUR+0,27 EUR+0,03%
01.05.20151.010,18 EUR-11,05 EUR-1,08%
30.04.20151.021,23 EUR-17,98 EUR-1,73%
29.04.20151.039,21 EUR-14,58 EUR-1,38%
28.04.20151.053,79 EUR-3,27 EUR-0,31%
27.04.20151.057,06 EUR+22,58 EUR+2,18%
24.04.20151.034,48 EUR-17,18 EUR-1,63%
23.04.20151.051,66 EUR-2,44 EUR-0,23%
22.04.20151.054,10 EUR-16,66 EUR-1,56%
21.04.20151.070,76 EUR+0,76 EUR+0,07%
20.04.20151.070,00 EUR-10,54 EUR-0,98%
19.04.20151.080,54 EUR-3,12 EUR-0,29%
17.04.20151.083,66 EUR+5,63 EUR+0,52%
16.04.20151.078,03 EUR-9,78 EUR-0,90%
15.04.20151.087,81 EUR+6,63 EUR+0,61%
14.04.20151.081,18 EUR-10,22 EUR-0,94%
13.04.20151.091,40 EUR-14,57 EUR-1,32%
12.04.20151.105,97 EUR-1,62 EUR-0,15%
10.04.20151.107,59 EUR+22,63 EUR+2,09%
09.04.20151.084,96 EUR+3,16 EUR+0,29%
08.04.20151.081,80 EUR-1,82 EUR-0,17%
07.04.20151.083,62 EUR+7,62 EUR+0,71%
06.04.20151.076,00 EUR+19,71 EUR+1,87%
05.04.20151.056,29 EUR-6,47 EUR-0,61%
02.04.20151.062,76 EUR-17,19 EUR-1,59%
01.04.20151.079,95 EUR+16,37 EUR+1,54%
31.03.20151.063,58 EUR+28,01 EUR+2,70%
30.03.20151.035,57 EUR-9,62 EUR-0,92%
29.03.20151.045,19 EUR+0,29 EUR+0,03%
27.03.20151.044,90 EUR-16,05 EUR-1,51%
26.03.20151.060,95 EUR+16,26 EUR+1,56%
25.03.20151.044,69 EUR-0,59 EUR-0,06%
24.03.20151.045,28 EUR-3,08 EUR-0,29%
23.03.20151.048,36 EUR-3,66 EUR-0,35%
22.03.20151.052,02 EUR-0,56 EUR-0,05%
20.03.20151.052,58 EUR-1,04 EUR-0,10%
19.03.20151.053,62 EUR+22,88 EUR+2,22%
18.03.20151.030,74 EUR-3,91 EUR-0,38%
17.03.20151.034,65 EUR-13,13 EUR-1,25%
16.03.20151.047,78 EUR-17,29 EUR-1,62%
15.03.20151.065,07 EUR+0,48 EUR+0,05%
13.03.20151.064,59 EUR+11,59 EUR+1,10%
12.03.20151.053,00 EUR-10,64 EUR-1,00%
11.03.20151.063,64 EUR+5,69 EUR+0,54%
10.03.20151.057,95 EUR-0,94 EUR-0,09%
09.03.20151.058,89 EUR-12,70 EUR-1,19%
08.03.20151.071,59 EUR+0,95 EUR+0,09%
06.03.20151.070,64 EUR+1,67 EUR+0,16%
05.03.20151.068,97 EUR+1,38 EUR+0,13%
04.03.20151.067,59 EUR+5,87 EUR+0,55%
03.03.20151.061,72 EUR-1,41 EUR-0,13%
02.03.20151.063,13 EUR+3,04 EUR+0,29%
01.03.20151.060,09 EUR-2,25 EUR-0,21%
27.02.20151.062,34 EUR+12,95 EUR+1,23%
26.02.20151.049,39 EUR+19,47 EUR+1,89%
25.02.20151.029,92 EUR+1,79 EUR+0,17%
24.02.20151.028,13 EUR+2,03 EUR+0,20%
23.02.20151.026,10 EUR+3,70 EUR+0,36%
20.02.20151.022,40 EUR-7,43 EUR-0,72%
19.02.20151.029,83 EUR+3,26 EUR+0,32%
18.02.20151.026,57 EUR-4,71 EUR-0,46%
17.02.20151.031,28 EUR-32,97 EUR-3,10%
16.02.20151.064,25 EUR+4,67 EUR+0,44%
15.02.20151.059,58 EUR-0,12 EUR-0,01%
13.02.20151.059,70 EUR+8,04 EUR+0,76%
12.02.20151.051,66 EUR-2,71 EUR-0,26%
11.02.20151.054,37 EUR-13,93 EUR-1,30%
10.02.20151.068,30 EUR-7,89 EUR-0,73%
09.02.20151.076,19 EUR-3,04 EUR-0,28%
08.02.20151.079,23 EUR-1,64 EUR-0,15%
06.02.20151.080,87 EUR-10,39 EUR-0,95%
05.02.20151.091,26 EUR-3,68 EUR-0,34%
04.02.20151.094,94 EUR+19,87 EUR+1,85%
03.02.20151.075,07 EUR-7,76 EUR-0,72%
02.02.20151.082,83 EUR-14,48 EUR-1,32%
01.02.20151.097,31 EUR-1,94 EUR-0,18%
30.01.20151.099,25 EUR+21,04 EUR+1,95%
29.01.20151.078,21 EUR-34,53 EUR-3,10%
28.01.20151.112,74 EUR+1,24 EUR+0,11%
27.01.20151.111,50 EUR-2,82 EUR-0,25%
26.01.20151.114,32 EUR-27,69 EUR-2,42%
25.01.20151.142,01 EUR+10,13 EUR+0,89%
23.01.20151.131,88 EUR+1,40 EUR+0,12%
22.01.20151.130,48 EUR+34,34 EUR+3,13%
21.01.20151.096,14 EUR-13,67 EUR-1,23%
20.01.20151.109,81 EUR+18,47 EUR+1,69%
19.01.20151.091,34 EUR-5,17 EUR-0,47%
18.01.20151.096,51 EUR-0,28 EUR-0,03%
16.01.20151.096,79 EUR+15,53 EUR+1,44%
15.01.20151.081,26 EUR+36,31 EUR+3,47%
14.01.20151.044,95 EUR-7,70 EUR-0,73%
13.01.20151.052,65 EUR+1,60 EUR+0,15%
12.01.20151.051,05 EUR+15,07 EUR+1,45%
11.01.20151.035,98 EUR-4,63 EUR-0,44%
09.01.20151.040,61 EUR+7,02 EUR+0,68%
08.01.20151.033,59 EUR+3,35 EUR+0,33%
07.01.20151.030,24 EUR+1,77 EUR+0,17%
06.01.20151.028,47 EUR+12,30 EUR+1,21%
05.01.20151.016,17 EUR+14,25 EUR+1,42%
02.01.20151.001,92 EUR+3,90 EUR+0,39%
31.12.2014998,02 EUR-5,43 EUR-0,54%
30.12.20141.003,45 EUR+15,91 EUR+1,61%
29.12.2014987,54 EUR-10,49 EUR-1,05%
28.12.2014998,03 EUR+0,73 EUR+0,07%
26.12.2014997,30 EUR+20,09 EUR+2,06%
24.12.2014977,21 EUR-2,01 EUR-0,21%
23.12.2014979,22 EUR+13,32 EUR+1,38%
22.12.2014965,90 EUR-13,25 EUR-1,35%
19.12.2014979,15 EUR+0,07 EUR+0,01%
18.12.2014979,08 EUR+11,76 EUR+1,22%
17.12.2014967,32 EUR+10,32 EUR+1,08%
16.12.2014957,00 EUR-14,71 EUR-1,51%
15.12.2014971,71 EUR-15,54 EUR-1,57%
14.12.2014987,25 EUR-1,20 EUR-0,12%
12.12.2014988,45 EUR-8,89 EUR-0,89%
11.12.2014997,34 EUR-0,81 EUR-0,08%
10.12.2014998,15 EUR-11,38 EUR-1,13%
09.12.20141.009,53 EUR+8,31 EUR+0,83%
08.12.20141.001,22 EUR+5,21 EUR+0,52%
07.12.2014996,01 EUR+0,32 EUR+0,03%
05.12.2014995,69 EUR-5,20 EUR-0,52%
04.12.20141.000,89 EUR+4,38 EUR+0,44%
03.12.2014996,51 EUR+14,11 EUR+1,44%
02.12.2014982,40 EUR-9,74 EUR-0,98%
01.12.2014992,14 EUR+26,91 EUR+2,79%
28.11.2014965,23 EUR-13,50 EUR-1,38%
27.11.2014978,73 EUR-3,20 EUR-0,33%
26.11.2014981,93 EUR+0,37 EUR+0,04%
25.11.2014981,56 EUR+13,47 EUR+1,39%
24.11.2014968,09 EUR-24,15 EUR-2,43%
23.11.2014992,24 EUR+2,41 EUR+0,24%
21.11.2014989,83 EUR+23,23 EUR+2,40%
20.11.2014966,60 EUR+19,36 EUR+2,04%
19.11.2014947,24 EUR-15,10 EUR-1,57%
18.11.2014962,34 EUR-3,12 EUR-0,32%
17.11.2014965,46 EUR-2,99 EUR-0,31%
16.11.2014968,45 EUR+0,22 EUR+0,02%
14.11.2014968,23 EUR+10,07 EUR+1,05%
13.11.2014958,16 EUR-8,78 EUR-0,91%
12.11.2014966,94 EUR+2,13 EUR+0,22%
11.11.2014964,81 EUR+0,55 EUR+0,06%
10.11.2014964,26 EUR-11,51 EUR-1,18%
09.11.2014975,77 EUR-4,90 EUR-0,50%
07.11.2014980,67 EUR+15,73 EUR+1,63%
06.11.2014964,94 EUR-0,68 EUR-0,07%
05.11.2014965,62 EUR-8,73 EUR-0,90%
04.11.2014974,35 EUR-18,04 EUR-1,82%
03.11.2014992,39 EUR+3,90 EUR+0,39%
02.11.2014988,49 EUR+4,79 EUR+0,49%
31.10.2014983,70 EUR-4,16 EUR-0,42%
30.10.2014987,86 EUR-9,09 EUR-0,91%
29.10.2014996,95 EUR+1,15 EUR+0,12%
28.10.2014995,80 EUR+4,03 EUR+0,41%
27.10.2014991,77 EUR+4,20 EUR+0,43%
26.10.2014987,57 EUR+1,39 EUR+0,14%
24.10.2014986,18 EUR-7,81 EUR-0,79%
23.10.2014993,99 EUR-4,98 EUR-0,50%
22.10.2014998,97 EUR-7,79 EUR-0,77%
21.10.20141.006,76 EUR+17,15 EUR+1,73%
20.10.2014989,61 EUR+1,75 EUR+0,18%
17.10.2014987,86 EUR+13,40 EUR+1,38%
16.10.2014974,46 EUR-10,64 EUR-1,08%
15.10.2014985,10 EUR-16,56 EUR-1,65%
14.10.20141.001,66 EUR+10,06 EUR+1,01%
13.10.2014991,60 EUR-8,00 EUR-0,80%
12.10.2014999,60 EUR-0,44 EUR-0,04%
10.10.20141.000,04 EUR-3,11 EUR-0,31%
09.10.20141.003,15 EUR-4,23 EUR-0,42%
08.10.20141.007,38 EUR+12,20 EUR+1,23%
07.10.2014995,18 EUR+11,85 EUR+1,21%
06.10.2014983,33 EUR+3,07 EUR+0,31%
05.10.2014980,26 EUR+1,83 EUR+0,19%
03.10.2014978,43 EUR-22,44 EUR-2,24%
02.10.20141.000,87 EUR-16,33 EUR-1,61%
01.10.20141.017,20 EUR-12,33 EUR-1,20%
30.09.20141.029,53 EUR-1,52 EUR-0,15%
29.09.20141.031,05 EUR+5,05 EUR+0,49%
26.09.20141.026,00 EUR-1,96 EUR-0,19%
25.09.20141.027,96 EUR-2,72 EUR-0,26%
24.09.20141.030,68 EUR-5,59 EUR-0,54%
23.09.20141.036,27 EUR+4,12 EUR+0,40%
22.09.20141.032,15 EUR-12,62 EUR-1,21%
19.09.20141.044,77 EUR+0,80 EUR+0,08%
18.09.20141.043,97 EUR-8,74 EUR-0,83%
17.09.20141.052,71 EUR-1,38 EUR-0,13%
16.09.20141.054,09 EUR+1,46 EUR+0,14%
15.09.20141.052,63 EUR-3,05 EUR-0,29%
12.09.20141.055,68 EUR-5,75 EUR-0,54%
11.09.20141.061,43 EUR-10,50 EUR-0,98%
10.09.20141.071,93 EUR-0,41 EUR-0,04%
09.09.20141.072,34 EUR-12,49 EUR-1,15%
08.09.20141.084,83 EUR-5,65 EUR-0,52%
07.09.20141.090,48 EUR+1,68 EUR+0,15%
05.09.20141.088,80 EUR+0,75 EUR+0,07%
04.09.20141.088,05 EUR+14,20 EUR+1,32%
03.09.20141.073,85 EUR+0,60 EUR+0,06%
02.09.20141.073,25 EUR-11,45 EUR-1,06%
01.09.20141.084,70 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.08.20141.084,70 EUR+4,39 EUR+0,41%
29.08.20141.080,31 EUR-0,55 EUR-0,05%
28.08.20141.080,86 EUR+5,45 EUR+0,51%
27.08.20141.075,41 EUR-0,77 EUR-0,07%
26.08.20141.076,18 EUR+2,04 EUR+0,19%
25.08.20141.074,14 EUR-3,44 EUR-0,32%
24.08.20141.077,58 EUR+4,59 EUR+0,43%
22.08.20141.072,99 EUR+6,13 EUR+0,57%
21.08.20141.066,86 EUR-9,01 EUR-0,84%
20.08.20141.075,87 EUR-3,12 EUR-0,29%
19.08.20141.078,99 EUR-2,06 EUR-0,19%
18.08.20141.081,05 EUR-5,79 EUR-0,53%
17.08.20141.086,84 EUR-0,47 EUR-0,04%
15.08.20141.087,31 EUR-9,67 EUR-0,88%
14.08.20141.096,98 EUR-2,70 EUR-0,25%
13.08.20141.099,68 EUR+0,79 EUR+0,07%
12.08.20141.098,89 EUR+0,65 EUR+0,06%
11.08.20141.098,24 EUR-3,96 EUR-0,36%
08.08.20141.102,20 EUR-4,00 EUR-0,36%
07.08.20141.106,20 EUR+12,19 EUR+1,11%
06.08.20141.094,01 EUR+6,66 EUR+0,61%
05.08.20141.087,35 EUR-1,45 EUR-0,13%
04.08.20141.088,80 EUR+0,77 EUR+0,07%
03.08.20141.088,03 EUR-1,24 EUR-0,11%
01.08.20141.089,27 EUR-2,67 EUR-0,24%
31.07.20141.091,94 EUR-13,24 EUR-1,20%
30.07.20141.105,18 EUR+2,64 EUR+0,24%
29.07.20141.102,54 EUR-4,60 EUR-0,42%
28.07.20141.107,14 EUR+6,25 EUR+0,57%
27.07.20141.100,89 EUR-0,26 EUR-0,02%
25.07.20141.101,15 EUR+11,21 EUR+1,03%
24.07.20141.089,94 EUR-10,77 EUR-0,98%
23.07.20141.100,71 EUR-3,47 EUR-0,31%
22.07.20141.104,18 EUR+2,72 EUR+0,25%
21.07.20141.101,46 EUR-0,74 EUR-0,07%
18.07.20141.102,20 EUR-7,43 EUR-0,67%
17.07.20141.109,63 EUR+13,96 EUR+1,27%
16.07.20141.095,67 EUR+3,11 EUR+0,28%
15.07.20141.092,56 EUR-2,89 EUR-0,26%
14.07.20141.095,45 EUR-16,03 EUR-1,44%
11.07.20141.111,48 EUR+0,74 EUR+0,07%
10.07.20141.110,74 EUR+7,81 EUR+0,71%
09.07.20141.102,93 EUR+3,69 EUR+0,34%
08.07.20141.099,24 EUR-0,27 EUR-0,02%
07.07.20141.099,51 EUR-4,29 EUR-0,39%
06.07.20141.103,80 EUR+4,40 EUR+0,40%
04.07.20141.099,40 EUR-2,08 EUR-0,19%
03.07.20141.101,48 EUR-2,90 EUR-0,26%
02.07.20141.104,38 EUR+0,94 EUR+0,09%
01.07.20141.103,44 EUR+17,56 EUR+1,62%
30.06.20141.085,88 EUR-0,14 EUR-0,01%
27.06.20141.086,02 EUR+5,80 EUR+0,54%
26.06.20141.080,22 EUR+0,25 EUR+0,02%
25.06.20141.079,97 EUR+0,88 EUR+0,08%
24.06.20141.079,09 EUR+8,82 EUR+0,82%
23.06.20141.070,27 EUR+0,34 EUR+0,03%
22.06.20141.069,93 EUR-4,02 EUR-0,37%
20.06.20141.073,95 EUR-7,85 EUR-0,73%
19.06.20141.081,80 EUR+15,21 EUR+1,43%
18.06.20141.066,59 EUR+3,25 EUR+0,31%
17.06.20141.063,34 EUR+6,38 EUR+0,60%
16.06.20141.056,96 EUR+4,00 EUR+0,38%
15.06.20141.052,96 EUR-6,67 EUR-0,63%
13.06.20141.059,63 EUR-5,68 EUR-0,53%
12.06.20141.065,31 EUR-29,79 EUR-2,72%
11.06.20141.095,10 EUR+2,53 EUR+0,23%
10.06.20141.092,57 EUR+24,37 EUR+2,28%
09.06.20141.068,20 EUR+4,05 EUR+0,38%
06.06.20141.064,15 EUR+6,08 EUR+0,57%
05.06.20141.058,07 EUR+1,16 EUR+0,11%
04.06.20141.056,91 EUR+7,39 EUR+0,70%
03.06.20141.049,52 EUR-6,44 EUR-0,61%
02.06.20141.055,96 EUR-9,02 EUR-0,85%
01.06.20141.064,98 EUR+0,23 EUR+0,02%
30.05.20141.064,75 EUR-8,18 EUR-0,76%
29.05.20141.072,93 EUR+5,28 EUR+0,49%
28.05.20141.067,65 EUR-6,50 EUR-0,61%
27.05.20141.074,15 EUR-10,58 EUR-0,98%
26.05.20141.084,73 EUR+2,59 EUR+0,24%
23.05.20141.082,14 EUR-8,96 EUR-0,82%
22.05.20141.091,10 EUR+14,53 EUR+1,35%
21.05.20141.076,57 EUR+4,31 EUR+0,40%
20.05.20141.072,26 EUR+0,70 EUR+0,07%
19.05.20141.071,56 EUR+3,21 EUR+0,30%
16.05.20141.068,35 EUR-2,48 EUR-0,23%
15.05.20141.070,83 EUR-9,82 EUR-0,91%
14.05.20141.080,65 EUR+20,74 EUR+1,96%
13.05.20141.059,91 EUR+16,23 EUR+1,56%
12.05.20141.043,68 EUR+5,81 EUR+0,56%
09.05.20141.037,87 EUR-0,44 EUR-0,04%
08.05.20141.038,31 EUR+7,90 EUR+0,77%
07.05.20141.030,41 EUR-13,68 EUR-1,31%
06.05.20141.044,09 EUR+0,13 EUR+0,01%
05.05.20141.043,96 EUR+7,80 EUR+0,75%
02.05.20141.036,16 EUR+9,08 EUR+0,88%
01.05.20141.027,08 EUR+0,75 EUR+0,07%
30.04.20141.026,33 EUR-9,36 EUR-0,90%
29.04.20141.035,69 EUR+8,90 EUR+0,87%
28.04.20141.026,79 EUR-0,52 EUR-0,05%
27.04.20141.027,31 EUR+0,08 EUR+0,01%
25.04.20141.027,23 EUR+7,13 EUR+0,70%
24.04.20141.020,10 EUR+4,32 EUR+0,43%
23.04.20141.015,78 EUR+1,37 EUR+0,14%
22.04.20141.014,41 EUR-1,97 EUR-0,19%
21.04.20141.016,38 EUR-6,50 EUR-0,64%
17.04.20141.022,88 EUR-17,22 EUR-1,66%
16.04.20141.040,10 EUR-1,96 EUR-0,19%
15.04.20141.042,06 EUR-18,07 EUR-1,70%
14.04.20141.060,13 EUR+9,19 EUR+0,87%
11.04.20141.050,94 EUR+2,19 EUR+0,21%
10.04.20141.048,75 EUR+7,53 EUR+0,72%
09.04.20141.041,22 EUR-1,91 EUR-0,18%
08.04.20141.043,13 EUR+3,62 EUR+0,35%
07.04.20141.039,51 EUR-17,79 EUR-1,68%
04.04.20141.057,30 EUR+5,76 EUR+0,55%
03.04.20141.051,54 EUR+7,59 EUR+0,73%
02.04.20141.043,95 EUR+11,25 EUR+1,09%
01.04.20141.032,70 EUR+3,30 EUR+0,32%
31.03.20141.029,40 EUR+5,11 EUR+0,50%
28.03.20141.024,29 EUR+4,65 EUR+0,46%
27.03.20141.019,64 EUR-4,22 EUR-0,41%
26.03.20141.023,86 EUR-3,37 EUR-0,33%
25.03.20141.027,23 EUR-4,97 EUR-0,48%
24.03.20141.032,20 EUR-7,90 EUR-0,76%
23.03.20141.040,10 EUR-1,04 EUR-0,10%
21.03.20141.041,14 EUR-0,59 EUR-0,06%
20.03.20141.041,73 EUR-3,57 EUR-0,34%
19.03.20141.045,30 EUR-1,06 EUR-0,10%
18.03.20141.046,36 EUR-5,93 EUR-0,56%
17.03.20141.052,29 EUR-5,78 EUR-0,55%
16.03.20141.058,07 EUR+1,33 EUR+0,13%
14.03.20141.056,74 EUR-7,15 EUR-0,67%
13.03.20141.063,89 EUR+2,43 EUR+0,23%
12.03.20141.061,46 EUR+3,48 EUR+0,33%
11.03.20141.057,98 EUR-5,32 EUR-0,50%
10.03.20141.063,30 EUR-4,55 EUR-0,43%
09.03.20141.067,85 EUR-0,67 EUR-0,06%
07.03.20141.068,52 EUR-2,11 EUR-0,20%
06.03.20141.070,63 EUR-6,10 EUR-0,57%
05.03.20141.076,73 EUR+11,59 EUR+1,09%
04.03.20141.065,14 EUR+3,04 EUR+0,29%
03.03.20141.062,10 EUR+12,22 EUR+1,16%
02.03.20141.049,88 EUR+3,34 EUR+0,32%
28.02.20141.046,54 EUR-13,79 EUR-1,30%
27.02.20141.060,33 EUR+15,60 EUR+1,49%
26.02.20141.044,73 EUR-2,27 EUR-0,22%
25.02.20141.047,00 EUR-1,05 EUR-0,10%
24.02.20141.048,05 EUR+9,98 EUR+0,96%
23.02.20141.038,07 EUR-1,69 EUR-0,16%
21.02.20141.039,76 EUR+7,40 EUR+0,72%
20.02.20141.032,36 EUR+0,98 EUR+0,10%
19.02.20141.031,38 EUR-2,13 EUR-0,21%
18.02.20141.033,51 EUR-10,77 EUR-1,03%
17.02.20141.044,28 EUR+1,53 EUR+0,15%
14.02.20141.042,75 EUR+6,49 EUR+0,63%
13.02.20141.036,26 EUR+2,21 EUR+0,21%
12.02.20141.034,05 EUR+15,79 EUR+1,55%
11.02.20141.018,26 EUR+2,73 EUR+0,27%
10.02.20141.015,53 EUR+0,20 EUR+0,02%
07.02.20141.015,33 EUR+3,41 EUR+0,34%
06.02.20141.011,92 EUR-8,84 EUR-0,87%
05.02.20141.020,76 EUR+4,85 EUR+0,48%
04.02.20141.015,91 EUR-6,67 EUR-0,65%
03.02.20141.022,58 EUR+0,52 EUR+0,05%
31.01.20141.022,06 EUR+1,19 EUR+0,12%
30.01.20141.020,87 EUR-13,46 EUR-1,30%
29.01.20141.034,33 EUR+2,54 EUR+0,25%
28.01.20141.031,79 EUR-0,17 EUR-0,02%
27.01.20141.031,96 EUR-10,73 EUR-1,03%
24.01.20141.042,69 EUR-23,63 EUR-2,22%
23.01.20141.066,32 EUR-10,91 EUR-1,01%
22.01.20141.077,23 EUR+5,25 EUR+0,49%
21.01.20141.071,98 EUR-11,67 EUR-1,08%
20.01.20141.083,65 EUR+8,69 EUR+0,81%
17.01.20141.074,96 EUR+22,15 EUR+2,10%
16.01.20141.052,81 EUR+2,09 EUR+0,20%
15.01.20141.050,72 EUR+4,42 EUR+0,42%
14.01.20141.046,30 EUR-9,45 EUR-0,90%
13.01.20141.055,75 EUR+5,64 EUR+0,54%
10.01.20141.050,11 EUR+7,62 EUR+0,73%
09.01.20141.042,49 EUR-3,18 EUR-0,30%
08.01.20141.045,67 EUR+6,30 EUR+0,61%
07.01.20141.039,37 EUR-1,12 EUR-0,11%
06.01.20141.040,49 EUR+3,18 EUR+0,31%
03.01.20141.037,31 EUR+11,03 EUR+1,07%
02.01.20141.026,28 EUR+28,17 EUR+2,82%
31.12.2013998,11 EUR+12,17 EUR+1,23%
30.12.2013985,94 EUR-16,31 EUR-1,63%
27.12.20131.002,25 EUR+9,26 EUR+0,93%
26.12.2013992,99 EUR+17,56 EUR+1,80%
24.12.2013975,43 EUR+5,37 EUR+0,55%
23.12.2013970,06 EUR-5,22 EUR-0,54%
20.12.2013975,28 EUR+9,32 EUR+0,96%
19.12.2013965,96 EUR-17,66 EUR-1,80%
18.12.2013983,62 EUR+3,30 EUR+0,34%
17.12.2013980,32 EUR-10,23 EUR-1,03%
16.12.2013990,55 EUR+1,32 EUR+0,13%
13.12.2013989,23 EUR-2,69 EUR-0,27%
12.12.2013991,92 EUR-13,37 EUR-1,33%
11.12.20131.005,29 EUR-5,39 EUR-0,53%
10.12.20131.010,68 EUR+9,01 EUR+0,90%
09.12.20131.001,67 EUR+9,62 EUR+0,97%
06.12.2013992,05 EUR-4,15 EUR-0,42%
05.12.2013996,20 EUR-16,23 EUR-1,60%
04.12.20131.012,43 EUR+12,14 EUR+1,21%
03.12.20131.000,29 EUR+8,93 EUR+0,90%
02.12.2013991,36 EUR-16,00 EUR-1,59%
01.12.20131.007,36 EUR+5,08 EUR+0,51%
29.11.20131.002,28 EUR+1,03 EUR+0,10%
28.11.20131.001,25 EUR+4,93 EUR+0,49%
27.11.2013996,32 EUR-15,54 EUR-1,54%
26.11.20131.011,86 EUR-12,62 EUR-1,23%
25.11.20131.024,48 EUR+2,64 EUR+0,26%
22.11.20131.021,84 EUR-10,21 EUR-0,99%
21.11.20131.032,05 EUR-4,41 EUR-0,43%
20.11.20131.036,46 EUR-11,86 EUR-1,13%
19.11.20131.048,32 EUR+3,31 EUR+0,32%
18.11.20131.045,01 EUR-22,63 EUR-2,12%
15.11.20131.067,64 EUR-7,56 EUR-0,70%
14.11.20131.075,20 EUR+11,05 EUR+1,04%
13.11.20131.064,15 EUR-2,63 EUR-0,25%
12.11.20131.066,78 EUR-2,52 EUR-0,24%
11.11.20131.069,30 EUR-8,41 EUR-0,78%
08.11.20131.077,71 EUR-6,90 EUR-0,64%
07.11.20131.084,61 EUR-0,03 EUR+0,00%
06.11.20131.084,64 EUR+6,48 EUR+0,60%
05.11.20131.078,16 EUR+1,84 EUR+0,17%
04.11.20131.076,32 EUR-0,43 EUR-0,04%
01.11.20131.076,75 EUR+8,74 EUR+0,82%
31.10.20131.068,01 EUR-1,00 EUR-0,09%
30.10.20131.069,01 EUR+6,67 EUR+0,63%
29.10.20131.062,34 EUR-3,88 EUR-0,36%
28.10.20131.066,22 EUR+12,48 EUR+1,18%
27.10.20131.053,74 EUR+1,07 EUR+0,10%
25.10.20131.052,67 EUR+1,07 EUR+0,10%
24.10.20131.051,60 EUR+9,49 EUR+0,91%
23.10.20131.042,11 EUR-10,79 EUR-1,02%
22.10.20131.052,90 EUR+4,87 EUR+0,46%
21.10.20131.048,03 EUR-0,78 EUR-0,07%
18.10.20131.048,81 EUR-1,95 EUR-0,19%
17.10.20131.050,76 EUR+18,99 EUR+1,84%
16.10.20131.031,77 EUR+8,78 EUR+0,86%
15.10.20131.022,99 EUR+5,37 EUR+0,53%
14.10.20131.017,62 EUR+5,14 EUR+0,51%
11.10.20131.012,48 EUR-11,85 EUR-1,16%
10.10.20131.024,33 EUR+2,00 EUR+0,20%
09.10.20131.022,33 EUR-10,97 EUR-1,06%
08.10.20131.033,30 EUR+1,41 EUR+0,14%
07.10.20131.031,89 EUR+8,30 EUR+0,81%
06.10.20131.023,59 EUR-0,53 EUR-0,05%
04.10.20131.024,12 EUR+17,73 EUR+1,76%
03.10.20131.006,39 EUR-17,10 EUR-1,67%
02.10.20131.023,49 EUR+1,53 EUR+0,15%
01.10.20131.021,96 EUR-16,35 EUR-1,57%
30.09.20131.038,31 EUR-12,86 EUR-1,22%
27.09.20131.051,17 EUR+4,13 EUR+0,39%
26.09.20131.047,04 EUR-8,78 EUR-0,83%
25.09.20131.055,82 EUR-3,41 EUR-0,32%
24.09.20131.059,23 EUR+4,39 EUR+0,42%
23.09.20131.054,84 EUR-4,68 EUR-0,44%
20.09.20131.059,52 EUR-20,88 EUR-1,93%
19.09.20131.080,40 EUR-3,90 EUR-0,36%
18.09.20131.084,30 EUR+19,02 EUR+1,79%
17.09.20131.065,28 EUR-11,96 EUR-1,11%
16.09.20131.077,24 EUR-8,21 EUR-0,76%
15.09.20131.085,45 EUR-6,61 EUR-0,61%
13.09.20131.092,06 EUR+9,94 EUR+0,92%
12.09.20131.082,12 EUR-25,61 EUR-2,31%
11.09.20131.107,73 EUR-3,09 EUR-0,28%
10.09.20131.110,82 EUR-7,79 EUR-0,70%
09.09.20131.118,61 EUR-14,70 EUR-1,30%
06.09.20131.133,31 EUR+3,86 EUR+0,34%
05.09.20131.129,45 EUR-2,03 EUR-0,18%
04.09.20131.131,48 EUR-35,25 EUR-3,02%
03.09.20131.166,73 EUR+14,57 EUR+1,26%
02.09.20131.152,16 EUR+1,51 EUR+0,13%
30.08.20131.150,65 EUR+1,60 EUR+0,14%
29.08.20131.149,05 EUR-3,50 EUR-0,30%
28.08.20131.152,55 EUR+12,52 EUR+1,10%
27.08.20131.140,03 EUR-16,49 EUR-1,43%
26.08.20131.156,52 EUR+6,64 EUR+0,58%
23.08.20131.149,88 EUR-2,32 EUR-0,20%
22.08.20131.152,20 EUR+17,50 EUR+1,54%
21.08.20131.134,70 EUR+1,23 EUR+0,11%
20.08.20131.133,47 EUR+1,11 EUR+0,10%
19.08.20131.132,36 EUR-12,43 EUR-1,09%
16.08.20131.144,79 EUR+2,44 EUR+0,21%
15.08.20131.142,35 EUR+7,56 EUR+0,67%
14.08.20131.134,79 EUR+3,57 EUR+0,32%
13.08.20131.131,22 EUR+4,73 EUR+0,42%
12.08.20131.126,49 EUR-2,95 EUR-0,26%
11.08.20131.129,44 EUR+1,97 EUR+0,17%
09.08.20131.127,47 EUR+12,37 EUR+1,11%
08.08.20131.115,10 EUR+35,69 EUR+3,31%
07.08.20131.079,41 EUR+6,96 EUR+0,65%
06.08.20131.072,45 EUR-22,28 EUR-2,04%
05.08.20131.094,73 EUR+2,99 EUR+0,27%
02.08.20131.091,74 EUR+2,50 EUR+0,23%
01.08.20131.089,24 EUR+9,08 EUR+0,84%
31.07.20131.080,16 EUR-3,22 EUR-0,30%
30.07.20131.083,38 EUR-3,86 EUR-0,36%
29.07.20131.087,24 EUR+12,15 EUR+1,13%
26.07.20131.075,09 EUR-15,89 EUR-1,46%
25.07.20131.090,98 EUR-4,94 EUR-0,45%
24.07.20131.095,92 EUR-0,74 EUR-0,07%
23.07.20131.096,66 EUR+0,50 EUR+0,05%
22.07.20131.096,16 EUR+9,27 EUR+0,85%
19.07.20131.086,89 EUR+7,73 EUR+0,72%
18.07.20131.079,16 EUR+6,78 EUR+0,63%
17.07.20131.072,38 EUR-11,95 EUR-1,10%
16.07.20131.084,33 EUR-5,90 EUR-0,54%
15.07.20131.090,23 EUR+13,94 EUR+1,30%
12.07.20131.076,29 EUR+1,92 EUR+0,18%
11.07.20131.074,37 EUR+18,44 EUR+1,75%
10.07.20131.055,93 EUR-12,34 EUR-1,16%
09.07.20131.068,27 EUR+10,83 EUR+1,02%
08.07.20131.057,44 EUR+21,90 EUR+2,11%
05.07.20131.035,54 EUR-1,40 EUR-0,14%
04.07.20131.036,94 EUR+5,35 EUR+0,52%
03.07.20131.031,59 EUR-21,49 EUR-2,04%
02.07.20131.053,08 EUR-1,12 EUR-0,11%
01.07.20131.054,20 EUR+23,85 EUR+2,31%
28.06.20131.030,35 EUR+20,99 EUR+2,08%
27.06.20131.009,36 EUR+6,82 EUR+0,68%
26.06.20131.002,54 EUR-31,17 EUR-3,02%
25.06.20131.033,71 EUR+13,36 EUR+1,31%
24.06.20131.020,35 EUR-31,56 EUR-3,00%
23.06.20131.051,91 EUR+1,85 EUR+0,18%
21.06.20131.050,06 EUR+18,99 EUR+1,84%
20.06.20131.031,07 EUR-33,40 EUR-3,14%
19.06.20131.064,47 EUR-12,42 EUR-1,15%
18.06.20131.076,89 EUR+3,03 EUR+0,28%
17.06.20131.073,86 EUR-10,73 EUR-0,99%
14.06.20131.084,59 EUR-1,18 EUR-0,11%
13.06.20131.085,77 EUR-24,67 EUR-2,22%
12.06.20131.110,44 EUR-2,67 EUR-0,24%
11.06.20131.113,11 EUR-24,03 EUR-2,11%
10.06.20131.137,14 EUR-0,58 EUR-0,05%
09.06.20131.137,72 EUR+2,23 EUR+0,20%
07.06.20131.135,49 EUR-21,23 EUR-1,84%
06.06.20131.156,72 EUR+1,52 EUR+0,13%
05.06.20131.155,20 EUR+15,94 EUR+1,40%
04.06.20131.139,26 EUR-6,70 EUR-0,58%
03.06.20131.145,96 EUR+22,33 EUR+1,99%
31.05.20131.123,63 EUR-13,62 EUR-1,20%
30.05.20131.137,25 EUR+13,18 EUR+1,17%
29.05.20131.124,07 EUR-11,94 EUR-1,05%
28.05.20131.136,01 EUR+14,93 EUR+1,33%
27.05.20131.121,08 EUR-1,84 EUR-0,16%
24.05.20131.122,92 EUR-6,75 EUR-0,60%
23.05.20131.129,67 EUR-12,39 EUR-1,08%
22.05.20131.142,06 EUR+9,25 EUR+0,82%
21.05.20131.132,81 EUR-25,51 EUR-2,20%
20.05.20131.158,32 EUR+25,05 EUR+2,21%
17.05.20131.133,27 EUR-16,43 EUR-1,43%
16.05.20131.149,70 EUR-6,15 EUR-0,53%
15.05.20131.155,85 EUR-5,31 EUR-0,46%
14.05.20131.161,16 EUR+20,26 EUR+1,78%
13.05.20131.140,90 EUR-8,36 EUR-0,73%
10.05.20131.149,26 EUR-4,59 EUR-0,40%
09.05.20131.153,85 EUR+11,96 EUR+1,05%
08.05.20131.141,89 EUR+8,22 EUR+0,73%
07.05.20131.133,67 EUR-17,38 EUR-1,51%
06.05.20131.151,05 EUR+8,55 EUR+0,75%
03.05.20131.142,50 EUR-3,19 EUR-0,28%
02.05.20131.145,69 EUR+27,96 EUR+2,50%
01.05.20131.117,73 EUR-26,30 EUR-2,30%
30.04.20131.144,03 EUR-7,94 EUR-0,69%
29.04.20131.151,97 EUR+19,76 EUR+1,75%
26.04.20131.132,21 EUR+3,25 EUR+0,29%
25.04.20131.128,96 EUR+31,30 EUR+2,85%
24.04.20131.097,66 EUR+9,37 EUR+0,86%
23.04.20131.088,29 EUR-9,17 EUR-0,84%
22.04.20131.097,46 EUR+6,06 EUR+0,56%
19.04.20131.091,40 EUR-0,55 EUR-0,05%
18.04.20131.091,95 EUR-1,94 EUR-0,18%
17.04.20131.093,89 EUR-5,12 EUR-0,47%
16.04.20131.099,01 EUR+23,37 EUR+2,17%
15.04.20131.075,64 EUR-58,82 EUR-5,18%
12.04.20131.134,46 EUR-36,29 EUR-3,10%
11.04.20131.170,75 EUR+1,39 EUR+0,12%
10.04.20131.169,36 EUR-15,18 EUR-1,28%
09.04.20131.184,54 EUR+3,96 EUR+0,34%
08.04.20131.180,58 EUR-1,69 EUR-0,14%
05.04.20131.182,27 EUR+8,92 EUR+0,76%
04.04.20131.173,35 EUR-21,85 EUR-1,83%
03.04.20131.195,20 EUR-31,60 EUR-2,58%
02.04.20131.226,80 EUR-14,64 EUR-1,18%
01.04.20131.241,44 EUR+15,92 EUR+1,30%
28.03.20131.225,52 EUR-9,91 EUR-0,80%
27.03.20131.235,43 EUR+12,05 EUR+0,98%
26.03.20131.223,38 EUR-9,32 EUR-0,76%
25.03.20131.232,70 EUR+15,12 EUR+1,24%
22.03.20131.217,58 EUR-8,58 EUR-0,70%
21.03.20131.226,16 EUR+5,64 EUR+0,46%
20.03.20131.220,52 EUR+7,66 EUR+0,63%
19.03.20131.212,86 EUR-10,19 EUR-0,83%
18.03.20131.223,05 EUR+6,79 EUR+0,56%
15.03.20131.216,26 EUR-7,90 EUR-0,65%
14.03.20131.224,16 EUR-4,33 EUR-0,35%
13.03.20131.228,49 EUR+2,48 EUR+0,20%
12.03.20131.226,01 EUR-5,87 EUR-0,48%
11.03.20131.231,88 EUR-0,24 EUR-0,02%
08.03.20131.232,12 EUR+14,36 EUR+1,18%
07.03.20131.217,76 EUR-5,08 EUR-0,42%
06.03.20131.222,84 EUR+7,14 EUR+0,59%
05.03.20131.215,70 EUR+11,19 EUR+0,93%
04.03.20131.204,51 EUR-2,57 EUR-0,21%

Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

 
Impressum | © 2022
Fenster schließen
Platin Preis